Miliardkrát pevnější než ocel

|  
ocel

Nad materiálem, který je miliardkrát pevnější než ocel, by srdce každého konstruktéra zaplesalo. Jen škoda, že jej máme trochu z ruky. Nachází se na povrchu neutronových hvězd. Tito rychle rotující „pohrobci“ po explodujících supernovách obsahují nejhustší a nejpevnější materiál, jaký lze ve vesmíru vůbec nalézt. Když už hvězda nedokáže vzdorovat síle vlastní gravitace, dojde k jejímu kolapsu. Ten na jedné straně vyvolá explozi supernovy a na druhé straně ponechá v jejím jádru vysoce stlačenou hmotu neutronové hvězdy.

Čajová lžička tohoto materiálu váží 90 milionů tun. Mechanické vlastnosti hmoty stlačené v neutronové hvězdě byly donedávna velkou neznámou. Američtí fyzikové došli simulací na superpočítačích k závěru, že „krusta“ neutronové hvězdy musí být nejméně 10 miliardkrát pevnější než ocel. To má za následek řadu překvapivých jevů. Na formující se neutronové hvězdě se udrží „hrbolky“. Ty jsou sice velké jen jako kopec za vsí, ale skrývají v sobě materiál o hmotnosti celé Země.

Nejčtenější