Měnící se perspektiva času

|  Věda
přesýpací hodiny

Mladí lidé žijí přítomností, starší častěji myslí na budoucnost. Ale kdy nastává v životě člověka změna vnímání času? Studie Laurince Steinberga a jeho kolegů z Temple University uvádí jako klíčové období věk mezi 13 a 16 lety. Na otázky týkající se vnímání času se vědci dotazovali 935 lidí ve věku od 10 do 30 let. Všichni zúčastnění měli také splnit úkol, který odhaloval, jak moc přemýšlejí o své budoucnosti a také jak se o ni starají.

Zadaný úkol od nich vyžadoval učinit řadu hypotetických rozhodnutí, například zvolit mezi stavy „méně peněz teď“ nebo „více peněz později“. Pochopitelně rozhodnutí o větším množství peněz dostupných později vyjadřovalo, že osoba je víc orientovaná na budoucnost než na přítomnost. Klíčový rozdíl vědci objevili mezi účastníky ve věku do 13 let a mladších, kteří žili přítomností a skupinou 16 let a starších, která byla mnohem víc orientována na budoucnost.

Nejčtenější