Mechová kanonáda

Jaroslav Petr  |  Příroda

Mechy patřící mezi rašeliníky rostou na Zemi na 1,5 milionech kilometrů čtverečních a na mnoha místech vytvářejí vrstvy o mocnosti mnoha metrů. Rašeliniště zaujímají plné 1 % zemské souše a patří jim významné místo v pozemské přírodě.

Pro udržení rašeliníků a rašelinišť je nezbytné, aby mechy nechaly své výtrusy unášet větrem na co největší vzdálenosti. K tomu je nezbytné, aby se lehoučké výtrusy dostaly aspoň do výšky 10 centimetrů nad zem, kde už je může uchvátit proudění vzduchu. Rašeliníky vyřešily tento problém tak, že své výtrusy vystřelují do vzduchu na principu připomínajícím vzduchovku.

Mech - ilustrační foto

Výtrusy rostou ve zvláštním obalu zvaném tobolka. Ten má zpočátku kulovitý tvar. Jak výtrusy dozrávají, tobolka vysychá a mění tvar z koule na válec. Přitom se objem tobolky zmenšuje. Vzduch uzavřený v nitru tobolky spolu s výtrusy je tak stále více stlačován. Tlak uvnitř tobolky roste. To nemůže trvat věčně. Tobolka má v horní části prstenčitě zeslabenou stěnu a v tomto místě je nejnáchylnější k prasknutí. Když tlak přesáhne kritickou mez, horní část tobolky naráz odletí pryč a vzduch z nitra tobolky vytryskne ven. S sebou nese až čtvrt milionu lehoučkých výtrusů.

Fyzikální poměry při vystřelení výtrusů mechů rašeliníků prozkoumali vědci teprve nedávno a byli zaskočeni poměry, jaké při tomto na první pohled nenápadnému procesu panují. Uvnitř zrající tobolky naroste postupně tlak vzduchu až na 5 atmosfér. Díky tomu nakonec výtrusy vystřelí z tobolky rychlostí 110 kilometrů v hodině.

Tuto rychlost naberou prakticky okamžitě, ještě než stačí opustit stěny otevřené tobolky. Zrychlení výtrusů je proto enormní a dosahuje hodnot 36 000 g. Prakticky okamžitě, během pouhých 0,2 tisícin sekundy, vytvoří vzduch a výtrusy prstencový „vír“. Ten se ze všeho nejvíce podobá miniaturnímu „kroužku“ dýmu, jaký dokáže vyfouknutím kouře vytvořit zkušený kuřák dýmky. Oč je „kroužek“ z výtrusů menší, o to je rychlejší. Během zlomku sekundy dosáhnou výtrusy výšky až 20 centimetrů nad zemí. Tím je o jejich rozšíření do okolí dokonale postaráno.

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější