Magnetické baterie

Martin Tůma  |  

baterie

Princip elektromagnetické indukce, objeveným panem Faradayem říká, že měnící se magnetický indukční tok vyvolá v uzavřeném elektrickém obvodu elektrické napětí. Doposud každá vyrobená baterie skladuje elektrickou energii díky její přeměně na energii chemickou při nabíjení a při vybíjení ji opět mění na elektrickou. Nový objev vědců z Miamské univerzity a univerzit v Tokiu a Tokohu je předzvěstí zcela nových možností nejen pro výrobu baterií. Jimi zkonstruovaná baterie z několika vrstev feromagnetického materiálů a izolátoru ukládá elektrickou energii přímo do energie spinů nanomagnetů z MnAs.

ukázka

Zařízení funguje díky využítí tzv. Magnetic Tunnel Junction (MJT – volně přeloženo snad Magnetický tunelový přechod), kdy jsou dvě feromagnetické vrstvy odděleny vrstvou izolátoru, skrze který mohou procházet elektrony z jedné vrstvy do druhé. Při nabíjení potom tyto elektrony orientují spiny nanomagnetů v látce a při vybíjení naopak změna orientace spinů nanomagnetů způsobí průchod elektronů. Odtud plyne i název pro novou oblast techniky, spinotroniky. První prototyp tohoto zařízení je tenčí než lidský vlas, ale už teď vědce překvapil stonásobně větší kapacitou, než kterou očekávali.

Nejčtenější