Lidské slzy vysílají chemické podněty

Helena Vrecková  |  Věda
Ilustrační foto (Foto: Shutterstock)

Je známé, že slza není jen slaná voda, ale obsahuje i malý podíl bílkovin. Mohou ale slzy obsahovat i látky snižující u mužů sexuální vzrušení?

Všichni vědí, jaký smysl mají slzy. Zvlhčují a vyživují rohovku, odplavují nečistoty zanesené do oka. Avšak význam pláče je více-méně neznámý, pokud pomineme, že je přirozeným projevem smutku. Proč se tedy člověk přiklonil právě k pláči, když si ostatní živočišné druhy poradí velmi dobře i bez něj?

Pláč je silný emocionální ukazatel. Toho si byli vědomi i vědci izraelského institutu v Rehovotu. Ve svém výzkumu se tedy zaměřili na vliv ženských slz na mužskou empatii a vzrušivost. Výsledek byl překvapivý. Ačkoli výzkumníci předpokládali, že slzy budou ovlivňovat v první řadě emocionální cítění, tak právě tato rovina byla u mužů prakticky nezměněna. Naproti tomu slzy snížily činnost oblastí spojených s pohlavním vzrušením.

Plakat pro vědu

První experiment provedli vědci pod vedením profesora Noama Sobela na oddělení neurobiologie Weizmannova institutu. Pro tento test bylo potřeba získat od dobrovolnic slzy vzniklé z emocionálního popudu. Tyto ženy samostatně sledovaly vhodné filmy a odebíraly vzorky svých slz. Vědci napřed ověřili, že slzy není možné rozeznat od fyziologického roztoku, například čichem.

Ve druhé části testů dostali dobrovolníci k inhalování slzy nebo fyziologický roztok, aniž by věděli, jakou látku mají. Podstoupili řadu testů, kdy hodnotili obrazy ženských tváří v počítači. Další den jim inhalované látky prohodili a zkoušky museli opakovat. Vědci zjistili, že inhalace slz neměla vliv na oblast smutku či empatie, ale negativně ovlivnila vnímání sexuální přitažlivosti.

Jednou částí testů bylo také sledování emocionálně vypjatých filmů po inhalaci slz nebo fyziologického roztoku. Poté měli účastníci zhodnotit své pocity a nálady. Reakce na tyto filmy ale nebyly jiné než dříve. Jenže během testů se mužům měřila také teplota kůže, srdeční frekvence i fyziologické vzrušení, a tato opatření už dala vědcům jasnější výsledky. Podle nich slzy zapříčinily pokles fyziologického vzrušení a snížení hladiny hormonu testosteronu, který ovlivňuje sexuální vzrušení.

Poslední část testu provedl profesor Sobel na fMRI – funkční magnetické rezonanci, která umožnila změřit mozkovou aktivitu. Sken odhalil výrazné snížení úrovně aktivity v oblastech mozku spojených se sexuálním vzrušením u mužů, kteří inhalovali vzorky nasycené slzami.

Ilustrační foto (Foto: Shutterstock)

Výsledky testů vědci interpretovali jako důkaz přítomnosti chemických látek či feromonů v slzách. Avšak vzhledem k počtu padesáti mužů testovaných slzami pěti žen je tato studie zatím nedostačující. K ověření výsledku je nutné provést testy u mnohem většího počtu osob. Dalším cílem vědců je zjistit, zda jsou tyto látky obsaženy jen v slzách emocionálního původu nebo i v slzách pocházejících z bolestivých podnětů.

Přinese další výzkum odpovědi na vyplývající otázky?

Přestože výsledky nejsou zcela průkazné, výzkum vyvolává zajímavé otázky. Projevuje se vliv slz jen u mužů, jak vyplývá z testů, nebo mají slzy vliv i na ženské pohlaví? Teoreticky je možné, že ovlivňování zvláštním působením slz je pouze ženskou výsadou. Stejně jako mají samice různých druhů zvířat ochranné zbarvení, mohly si i ženy vytvořit jistou ochranu. Snížením hladiny testosteronu se totiž nesnižuje jen sexuální vzrušení, ale také agresivita.

Může být zvýšená plačtivost žen v období hormonálních změn odůvodněna existencí chemických látek v slzách? Dalo by se říct, že vlivem pláče vysílají k mužům signály typu „nevhodná pro sexuální aktivitu“. Některá zvířata podobně vylučují zvláštní hormony naopak v plodné době.

Lidé mají tendence obejmout plačící osobu a tisknout svůj obličej k jejímu. Vyvolává snad toto jednání působení látek obsažených v slzách, nebo spíše vyplývá ze společenských konvencí? Mnoho reakcí lidí na určité situace vyplývá vývojem společnosti, ale reakce na pláč jsou téměř stejné ve všech kulturách. Vysvětlení, že je toto jednání vyvoláno vlivem látek v slzách, se tedy nedá vyloučit.

O studii informoval také web NHS a svůj názor na výzkum zveřejnil i Science Daily.

Nejčtenější