LHC pronásleduje smůla

Martin Tůma  |  Věda
LHC pronásleduje smůla

Po více jak roční odstávce Large Hadron Collideru v něm znovu začaly minulý pátek obíhat svazky protonů, prozatím jenom o energii 0,450 TeV (tedy o hmotnosti 450× větší než je jejich klidová hmotnost). Práce pokračují v předstihu oproti původnímu plánu a v pondělí 23. listopadu proběhly i první srážky v místech ALICE a THCb. Prozatím v LHC cirkulují pouze 2 shluky protonů (cca 30 milard částic v jednom), proto může docházet ke srážkám pouze ve dvou místech THC. Ve středu, 2.12.2009, mělo dojít k prvním srážkám o energiích 2,36 TeV, ale v 1:28 došlo k výpadku na 18 kV napájecí lince a tím pádem se experiment odkládá.

Bez proudu byl jak LHC, tak řídící a další počítače a v podstatě celý CERN, naštěstí to ale nezpůsobilo vážnější škody. Pozornost fyziků se tak opět obrací k Švýcarskému institut CERN, který je provozovatelem THC. Toto zařízení má dostatečnou kapacitu na urychlení jak protonů, tak jader olova na rychlosti blízké rychlosti světla, a tak může simulovat podmínky krátce po vzniku vesmíru. Vědci doufají i v nalezení doposud hypotetické částice, Higgsova bosonu. Tato částice tvoří klenák v úhledné klenbě Standarního modelu a doposud se detekci vyhýbala. Podle předpokladů Standardfního modelu to má být právě tato částice, která je „zodpovědná“ za hmotnost všech dalších částic.

Nejčtenější