LHC opět čelí hrozbě zrušení

Martin Tůma  |  Věda

Bez ohledu na to, že největší a nejsilnější urychlovač částic si v úterý připsal světový rekord v energii srážek o hodnotě pěkných 7TeV, pořád se nad ním vznáší stín jeho zrušení díky probíhajícím soudním sporům. V brzké době se tak mají zástupci CERNu, švýcarského institutu, který LHC provozuje, dostavit před soud pro lidská práva.

Aktivisté se rozhodli žalovat LHC kvůli možnosti vzniku miniaturní černé díry, která by následně pohltila celý svět, včetně výše zmíněných aktivistů. Kromě toho by také došlo k naprostému zničení všech lidských práv a vůbec myšlenky lidských práv jako takové. Naštěstí je předem vcelku jasné, alespoň v to doufám, jak tento spor dopadne. Ale LHC v těchto dnech čelí hrozbě z naprosto nečekané strany, kterou je Mezinárodní panel pro změny klimatu (zkráceně IPCC).

Nejedná se o nic menšího, než o obvinění LHC, že stojí za krachem Kodaňské konference. Nejmenovaný zdroj z CERNu, uvedl v rozhovoru pro agenturu JPP, že za vším jsou „otrávená data“ z experimentu ALICE, uvolněná na internet za účelem jejich analýzy v dobrovolnickém programu LHC@home. Pozn. Redakce: Jedná se o mladšího bratříčka známého SETI@home, který provádí analýzu signálu z vesmíru a hledal v nich vzkaz od mimozemšťanů.

Vše se mělo odehrát v listopadu loňského roku, tedy krátce před uspořádáním konference v Kodani. Po dvouleté odstávce začaly urychlovačem proudit svazky protonů a též začaly opět srážky těchto svazků v místech pokusů. Ovšem právě v pokusu ALICE se začala objevovat velmi nestandardní měření, bez viditelné souvislosti s právě probíhajícími pokusy. Jedna z teorií předpokládala, že se jedná o zachycení vysoko energetických částic kosmického záření, ale jejich statistické rozložení bylo naprosto jiné.

Podle zdroje z CERNu to vypadalo, jakoby ALICE zachycovala výsledky budoucích pokusů. (O tom, že s časem v CERNu zřejmě nebude vše v pořádku se můžete přesvědčit na domovské stránce LHC@home zde: http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/, prosím všimněte si datumů u jednotlivých zpráv).

V CERNu se rozběhla horečná aktivita, jak vysvětlit tento fenomén. Prokázání a objasnění možnosti cestování v čase je jistou cestou k Nobelově ceně, ale též velkým rizikem. V případě neúspěchu bude daný vědec nebo celá instituce nadlouho a velmi pečlivě zdiskreditována. Proto začala v nejhlubším utajení zpětná analýza dat z LHC@home, uvolněných na internet souběžně s hledáním hypotézy, která by tento jev vysvětlila..

Prozatím nejlepší zdůvodnění se opírá o Hawkingův informační paradox, který se zabývá ztrátou informace u hmoty, padající do černé díry. Podle fyzika Susskinda se ale informace neztrácí, nýbrž je „uložena“ na horizontu události, tedy místa, kde gravitační zrychlení se rovná rychlosti světla. Vše velice úzce souvisí s holografickou teorií vesmíru a teorií superstrun, která zavádí pro celou řadu procesů kombinovanou symetrii v CPT, tedy i v čase.

Teoreticky tak mohou existovat jevy, které se šíří časem jak dopředu, tak nazpět. Ale díky rozpínání vesmíru zaznamenáváme v makrosvětě pouze ty jevy, které mají stejnou „šipku“ času (blíže viz Transakční interpretace kvantové mechaniky). Tento jev se může týkat i procesu kvantového vypařování černých děr a stejně jako toho, co se děje s informací.

V přírodě nemůže jev kvantového vypařování černé díry pozorovat, protože je mnohonásobně přehlušen vstupem hmoty do černé díry. Proto ani nelze vyloučit, že součástí zoologické zahrady kvantových částic, vznikajících při vypařování černé díry mohou být i tachyony. Tyto hypotetické exotické částice jsou rychlejší než světlo a mohou tak cestovat proti proudu času. V pokusu je tak můžeme detekovat podobně jako temnou hmotu a temnou energii – v celkovém součtu bude nějaká energie scházet, ta, kterou sebou odnesly výše zmiňované elementy.

ALICE tak může doopravdy zachytávat výsledky budoucích pokusů. Tyto informace, resp. energie srážky se otiskla na horizont událostí v urychlovači vzniklé miniaturní černé díry někdy v budoucnosti se při jejím vypařování mohly protunelovat časem do naší doby. Potvrzení teorie o zpětném přenosu informace časem ale přišlo ze zcela nečekaného směru, právě od jednotlivých dobrovolníků z LHC@home.

Při zkoumání těchto dat skupinou hackerů CzERT vyšlo najevo, že by mohla obsahovat souřadnice jednoho z ne-euklidovských prostorů. Následná vizualizace datového souboru v tomto prostoru potom odhalila zprávu z budoucnosti, přesněji celou řadu zpráv. Jednalo se o soubory měření teploty a dalších meteorologických údajů od roku 2010 až do roku 2100. A pro potvrzení hodnověrnosti těchto dat byly do souboru přidány sportovní výsledky.

Kromě toho, že pár jedinců z hackerské skupiny naprosto neuvěřitelně a hlavně naprosto legálně zbohatlo díky výhodným sázkám, data o vývoji teplot a způsob jejich získání velmi rychle prosákla k nejvyšším světovým politikům a to zřejmě velmi ochladilo jejich nadšení pro boj s oteplováním. Výsledku hackerů podle insidera z CERN potvrdila i analýza touto institucí.

Pro IPCC může být tento fakt ranou z milosti, jeho důvěra je již tak velmi otřesena sérii předchozích skandálů. Přes to se zřejmě dočkáme pokusů o diskreditaci a uzavření LHC kvůli jeho možnému dopadu na životní prostředí a globální oteplení ze strany lidí a organizací, napojených na zelený byznys. Jenomže již teď je jasné, že LHC se zakázat nepovede, protože kdyby nebyl LHC v provozu v budoucnosti, nikdy by se v něm nemohly objevit informace v naší současnosti.

Pro fyziku je to velká výzva i vlastně i předurčení. A vlastně i pro nás, každý má přece šanci se připojit k projektu LHC@home a zkusit, jestli v datech, která se mají na jeho počítači analyzovat, není něco skryto. Všechno potřebné najdete internetu, jenom musíte spěchat, v úterý uvolněná data k analýze byla rozebrána během necelých 5minut.. Tak hodně štěstí.

Zdroje:
http://www.vtm.cz/…-pred-soudem
http://en.wikipedia.org/wiki/Tachyon
http://en.wikipedia.org/…ings_Paradox
http://en.wikipedia.org/…wking_battle
http://blackhole.sk/index.php?…
 http://en.wikipedia.org/…Alain_Aspect

Nejčtenější