Leonardův kůň

Jaroslav Petr  |  Historie

Největší jezdecká socha světa stojí v Praze na Vítkově. Vydatného konkurenta mohla mít v Miláně. V roce 1499 zhotovil Leonardo da Vinci pro milánského vladaře Lodovica Sforzu obří sochu koně z hlíny. Vše bylo připraveno k jejímu odlití do bronzu, jenže přišla válka a kov připravený pro sochu skončil v hlavních děl. Hliněný model Francouzi po dobytí Milána zničili.

Technici byli přesvědčení, že Leonardovy plány byly beztak odsouzeny k nezdaru, protože odlití tak obří sochy je z technického hlediska neproveditelné. Nejnovější propočty techniků a historiků ale dokazují, že osm metrů vysokou sochu vážící 70 tun lze odlít najednou přesně tak, jak to zamýšlel velký renesanční umělec a učenec.

S využitím techniky, kterou znali už staří Řekové by roztavený kov zaplnil formu během pouhých 165 sekund a dokonale by se spojil ve všech částech sochy. Propočty ukázaly, že kritické partie, kde nemusel mít kov optimální strukturu, jsou zároveň místa, která jsou pro stabilitu celé sochy nejméně důležitá.

Nejčtenější