Léky na psí rakovinu

J. PETR  |  Věda
pes

Stovky amerických psů dostávají zcela nové léky proti rakovině a mnozí se díky tomu uzdravili. Vědci využili léčbu psů k testování léků předtím, než budou povoleny pro léčbu lidí. Psi trpí podobnými nádory jako lidé. Dochází u nich k metastázám, jejich nádory se stávají odolnými k lékům a dočasně zažehnaná choroba se pak vrací. Ověření léků na psech proto přináší podstatně hodnověrnější výsledky než pokusy na myších a potkanech. Na druhé straně skýtá podobnost lidských a psích nádorů nemocným psům celkem reálnou šanci na zlepšení zdravotního stavu nebo vyléčení při užívání léků vyvíjených pro léčbu lidí.

Majitelé psů se do testů aktivně zapojují. Sledují denně stav svého psa a zaznamenávají jeho změny do protokolů. Celkem 19 amerických veterinárních fakult nabízí majitelům nemocných psů volbu mezi tradiční léčbou nádoru a léčbou novými testovanými léky. Na každé klinice se už rozhodlo pro experimentální léčbu svého psa od 15 do 60 majitelů. Uvažuje se o rozšíření programu do Evropy. Tady už ale tyto plány narazily na odpůrce pokusů na zvířatech, kteří podobné praktiky odmítají. Například British Union for the Abolition of Vivisection se vyslovila pro to, aby zkoušené nové léky byly dávány rovnou lidem a psi byli testů ušetření.

Nejčtenější