Léčba posedlosti transplantací kostní dřeně

Jaroslav Petr  |  Věda
Ilustrační foto

Lze posedlost vyléčit transplantací kostní dřeně? Zdá se, že aspoň u laboratorních myší tomu tak skutečně je. Dokazují to výsledky výzkumu laureáta Nobelovy ceny Maria Capecchiho z University of Utah.

Capecchi získal svou „Nobelovku“ v roce 2007 za objev techniky, která dovoluje cílené vyblokování vybraného genu. Capecchi použil svou metodu označovanou jako genový knokaut k vyblokování genu Hoxb8 u laboratorních myší. Navodil tak u těchto zvířat posedlost pro péči o srst. U lidí označujeme tenhle typ posedlosti čili kompulzivního jednání jako trichotilomanii. Není nijak vzácná. Postihuje v různé formě a v různé míře asi 2 % populace.

Myši pečovaly o svou srst celkem standardním způsobem, jenže to přeháněly. Věnovaly se této činnosti zhruba dvojnásobek obvyklého času. Nakonec to jejich kožíšek nevydržel a objevila se v něm holá místa především na hrudi, ale i na břiše a bocích. Tím však přehnaná péče o povrch těla „posedlých“ myší nekončil. Myši pokračovaly a nakonec si způsobily poranění kůže.

Léčba posedlosti bývá obtížná. Capecchi dosáhl překvapivého úspěchu, když myším s defektním genem Hoxb8 transplantoval kostní dřeň zvířat, která měla gen Hoxb8 v pořádku. Chování myší se po transplantaci vrátilo k normálu. Zvířata se sice i nadále starala o svou srst, ale s péčí už to nepřeháněla. Rány na kůži se jim brzy zahojily a na původně holých místech jim opět dorostla srst.

Gen Hoxb8 má v kostní dřeni na starost vývoj buněk, které následně migrují do mozku a tvoří tam tzv. mikroglie. Na tyto buňky vědci dlouho hleděli jako na „lepidlo“ spojující neurony. V poslední době se ukazuje, že mikroglie hrají důležitou roli ve funkcích mozku. Pokud je gen Hoxb8 blokován, v mozku není dost mikroglií a jeho činnost je vážně narušena. U myší se to projevuje chorobnou posedlostí při péči o srst.

U člověka projevy podobného postižení zatím neznáme. Nelze však vyloučit, že některé varianty genu Hoxb8 mohou u svých nositelů zvyšovat riziko vzniku chorobné posedlosti. Capecchi přesto velmi důrazně nedoporučuje zařazovat transplantaci kostní dřeně do rejstříku postupů pro léčbu duševních poruch. Na to je tento postup příliš rizikový.

Zdroj: Ikarie
Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější