Laciné napodobeniny

Martin Tůma  |  
atom

Pokud se domníváte, že v tomto článku půjde o levné „značkové“ zboží made in China, jste na omylu. Rád bych vás seznámil s posledními objevy na poli atomových clusterů, někdy též nazývaných jako superatomy, které mohou nahradit vzácné prvky. Na počátku tohoto roku byl zveřejněn objev, že cluster atomů hliníku může navenek vypadat jako jód, inertní plyn nebo alkalický prvek. Na to navazuje tým z Three Penn State pod vedením A. Welforda Castlemana Jr.. Ten zdokumentoval za pomocí fotoelektrické obrazové spektroskopie (photoelectron imaging spectroscopy) vlastnosti oxidu titanu jako možné náhrady niklu.

Další podobnosti našli mezi oxidem zirkonu a paladiem, stejně jako mezi karbidem wolframu a platinou. Základem této měřící metody je porovnání elektronového obalu jednotlivých prvků s výsledným stavem složených molekul, protože právě elektronový obal určuje chemické vlastnosti sloučeniny. Vědci ani tak neporovnávají obal samotný, jako energie potřebné na změnu stavu jednotlivých elektronů. Na tomto základě je potom možno najít podobnost mezi prvky periodické tabulky a superatomy. Cíl je jasný – získat lacinou náhradu drahých prvků a sloučenin, ale především najít efektivní cestu, jak po těchto náhradách pátrat.

Nejčtenější