Kvantová komunikační síť

Martin Tůma  |  Věda

Představte si, že by bylo možno podstatně zvýšit přenosovou kapacitu stávající sítě z optických vláken a přitom komunikaci naprosto skrýt před kýmkoliv nepovolaným. Přesně k takové síti může vést objev, který zveřejnili fyzici z Univerzity Johanna Gutenberga v Mainzu.

Týmu pod vedením doktora Arno Rauschenbeutela se podařilo kvantově provázat fotony a atomy, a tak uložit přenesenou kvantovou informaci. Právě to je klíčové pro využití stávající infrastruktury. Foton je ideální pro přenos informace, jinak je to mrška neposedná a pro uchování informace se nehodí. Fyzici tím, že zúžili skleněné vlákno tak, aby jeho průměr byl menší než je vlnová délka světla, jej přinutili putovat jak vláknem, tak jeho nejbližším okolím.

Vím, že to zní divně, ale je to tak – jedná se o tzv. mizející vlny a mizející pole. Právě toto pole nechali působit na ultrachladné atomy cesia. Fyzikové laserem zastavily pohyb atomů velmi blízko okolo skleněného vlákna, takže se do nich „obtiskne“ kvantová informace přenášená světlem. Atomy mohou být součástí obvodu, který bude přenášet tuto informaci dále. Otevírá se tak cesta, jak využít stávající komunikační síť pro novou generaci komunikace.

Zdroj:
http://www.uni-mainz.de/eng/13579.php

Nejčtenější