Kristův úmrtní list na „turínském plátně“

J. PETR  |  Historie
Ježíš na kříži

Vatikánská historička Brabara Fraleová došla k závěru, že tzv. turínské plátno nese zprávu o smrti Ježíše Krista. Na turínském plátně je patrný obraz lidské tváře. Ta se na něj měla otisknout poté, co bylo do plátna jako do rubáše zahaleno Kristovo tělo sejmuté z kříže. Písmena byla na plátně objevena v roce 1978. Jsou zrcadlově převrácená a jde patrně o otisk textu z povrchu nějakého předmětu. Podle některých badatelů se sotva znatelný text otiskl na plátno z povrchu relikviáře, v kterém bylo plátno uchováváno ve středověku. Fraleová ale odmítá názor, že by text pocházel ze středověku. Ježíš je v něm označován jako „Nazarén“, což by v té době bylo považováno za rouhání.

Podle Fraleové hovoří text na plátně jako o člověku a zní takto: „V 16. roce vlády císaře Tiberia byl časně večer sňat z kříže Ježíš Nazarén poté, co byl odsouzen k smrti římským soudcem, protože byl shledán hebrejskými úřady jako viník. Je poslán k pohřbení s tím, že rodině smí být jeho ostatky vydány nejdříve po jednom roce.“ Podpis autora textu se nedochoval. Většina vědců považuje turínské plátno za středověký podvrh. Ve prospěch tohoto názoru svědčí datování plátna radiouhlíkovou metodou. To vyloučilo možnost, že by plátno bylo staré 2000 let.

Nejčtenější