Konec světa se blíží

Ivan Verner  |  Historie

Karikaturisté mívají v oblibě postavičku zarostlého asketického chlapíka, který drží v ruce ceduli s tímto nápisem. To, že zatím konec světa lidí nenastal, vůbec nic neznamená, příležitostí už bylo… A určitě ještě bude. Na tom, že konec světa se blíží, se můžeme shodnout všichni, ale jaký? Potopa lidstva, apokalypsa, zásah gama paprsky, kolaps vesmíru či zhroucení civilizace, jako se to už stalo kdysi starověkým říším?

?

?

Vize apokalypsy (původně označení literárního útvaru) je společná pro většinu velkých náboženství. Je to poslední souboj dobra a zla, v němž zvítězí první zúčastněná strana, povede ke vzkříšení mrtvých a poslednímu soudu. Termín je podmíněn např. příchodem mesiáše.

?

?

Vikingové věděli, že jednou zcela jistě přijde ragnarök, poslední bitva, v níž se zničí sami bohové. Pak se ale rozzáří nové Slunce a novou Zemi zalidní další lidé, kteří budou potomky páru, jenž se ukryl v kořenech jasanu Yggdrasilu. Přežijí i synové boha Thóra.

1000

1000

Kulatý rok v křesťanském kalendáři. Protože se toto náboženství rozšířilo už po celé Evropě, která byla zmítána bojem, problémy evokovaly příchod apokalypsy. Lidé si ukládali sliby víry a pokání. Zklamání vyústilo v další zmatky, trvající desítky let.

1843

1843

Baptistický kazatel William Miller v tomto roce oznámil, že během několika měsíců nastane konec světa. Posléze ohlášené datum několikrát posunul, naposledy na den 22. října 1844. Ten se měl stát Dnem smíření. Když se nic nestalo, bylo datum přejmenováno na Den zklamání.

1914

1914

Tento rok měl nastat konec světa či vlastně armageddon podle výkladu starších církevní sekty Svědků Jehovových. Ze svého ústředí v Brooklynu pak byli nuceni vyhlásit, že sice nenastal, ale vypukla světová válka a antikrist už je určitě na Zemi mezi námi.

1962

1962

Ten rok mohl nastat neplánovaný konec světa. Sovětský svaz nechal na Kubě rozmístit rakety, které přímo ohrožovaly území Spojených států. USA odpověděly námořní blokádou ostrova. Armády obou stran i s atomovými zbraněmi byly v nejvyšší pohotovosti.

2000

2000

O konec světa se měl postarat takzvaný Y2K Problem. Šlo o to, že vizionáři kalkulovali s kolapsem počítačové sítě, která nezvládne přechod data s jedničkou na začátku na datum s dvojkou. Pokrok v IT technice, kdy nové počítače na toto byly připraveny, vše odvrátil.

2010

2010

Třebaže totální atomová válka už zřejmě nehrozí, mohou Zemi nebo „jen“ celé lidstvo zničit nezodpovědní vědci. Mohou vyvinout vir, způsobující celosvětovou pandemii, v cyklotronu vyrobí černou díru nebo novou částici, která naruší rovnováhu vesmíru.

2012

2012

Momentálně snad nejpopulárnější konec světa, který má nastat 21. prosince tohoto roku. Zastánci tohoto data ho odvozují ze složitého systému mayských kalendářů, které své cykly v tento den uzavřou. Měl by nastat Nový věk. Potomci Mayů se tomu ovšem smějí.

2026

2026

Vědec Heinz von Foerster předpověděl na 13. listopadu tohoto roku počátek konce světa. Měl k tomu několik důvodů – je to pátek, 115. výročí jeho narození a v neposlední řadě svůj smysl pro humor. Od tohoto data se stane přírůstek obyvatel Země nezastavitelný.

2060

2060

Slavný Isaac Newton (1643–1727) počítal také s tím, že nastane konec světa. Dospěl k romu nikoli svým studiem fyziky, nýbrž četbou starých textů. Nikdy blíže svůj názor nevysvětlil, ale dospěl údajně k tomu, že dříve než v roce 2060 to nebude.

3000

3000

K tomuto datu dospěli sociologové a futurologové. Lidská civilizace má údajně už svůj vrchol za sebou, nyní to s ní půjde z kopce. Člověk bude neplodný, vyčerpá zdroje surovin i potravin, navíc sociální rozvrat přispěje k celkové lhostejnosti, může nastat hromadná sebevražda.

2014+20

2014+20

Trochu vágní datum, které vyhlásili ze svého brooklynského ústředí starší sekty Svědků Jehovových. Armageddon vypukne, až zemře poslední pamětník roku 1914. Protože nejstaršímu žijícímu člověku je 114 let, můžeme za plus dosadit tak nanejvýš dvacet roků.

1-3000000

1–3.000.000

Přibližně 7500 světelných let vzdálená proměnná hvězda Eta Carinae je až stopadesátkrát hmotnější, než naše Slunce. V průběhu několika málo milionů let by měla vybuchnout jako supernova či hypernova a zářením zlikvidovat život na naší planetě.

1400000

1.400.000

Hvězda typu oranžový trpaslík Gliese 710 se přiblíží na minimální vzdálenost ke sluneční soustavě, zhruba na 1,1 světelného roku. Svojí gravitací ovlivní tělesa v Oortově oblaku a Zemi zasype déšť komet, vychýlených ze svých drah.

3000000000

3.000.000.000

Naše Galaxie a nejbližší sousední hvězdný systém, galaxie Andromeda, se přiblíží natolik, že se začnou prolínat. Šance, že hvězdy Mléčné dráhy a Andromedy se srazí, je mizivá, nikdo však nedokáže propočítat, jak se navzájem ovlivní jejich dráhy.

5000000000

5.000.000.000

Slunce za zhruba 5 miliard let už spotřebovalo vodík i helium a syntézou vytváří čím dál hmotnější prvky. Naše hvězda začne chladnout a zároveň se rozpínat. Promění se v rudého obra, který svým poloměrem dosáhne k oběžné dráze naší planety.

2010+XY

2010+XY

Vesmír možná začal velkým třeskem. Sotva všichni tuto teorii akceptovali, objevily se nové teorie. Tak bere zasvé i myšlenka velkého křachu, kterým měl vesmír zase skončit. Nyní se soudí, že se bude rozpínat až zcela vychladne a promění se na částice, z nichž vznikl.

Zdroj: VTM Science

Nejčtenější