Kolik vody s sebou

J. PETR  |  
voda

Vydáváte se uprostřed horkého léta na namáhavou výpravu? Pak zřejmě zvažujete, kolik si s sebou vezmete vody? Nedostatek životadárné kapaliny může mít fatální následky. Na druhé straně představuje každý nadbytečný doušek nepříjemnou zátěž. Sportovci a vojáci si už dvacet let pomáhají zvláštní rovnicí, která bere v potaz teploty, míru fyzické zátěže a další faktory.

Výsledkem kalkulace je objem vody, který člověk za daných podmínek na danou dobu nezbytně potřebuje. Nejnovější výzkumy americké armády dokazují, že rovnice „přehání“. Nově upravená rovnice založená na výsledcích testů, při kterých byli dobrovolníci podrobeni osmihodinovým náročným cvičením, určuje minimální spotřebu vody s 95procentní spolehlivostí. Připravuje se už verze programu, který by byl zabudován do iPhonu. S jeho pomocí by si mohli určit svou individuální potřebu vody i naprostí amatéři.

Nejčtenější