Když slunce vydělává místo vás

Jana Poncarová  |  Věda

Počet fotovoltaických elektráren v České republice roste exponenciální řadou. Tento rozmach souvisí s dosud výhodnými výkupními cenami, které jsou garantovány státem a zaručují návratnost investice.

V českých podmínkách nelze na provozu solární elektrárny vydělat tak velké peníze jako v jiných „slunečnějších“ státech. Faktem však zůstává, že investice do fotovoltaiky se vyplatí – zejména pak u stavby velkých solárních elektráren, na něž lze získat dotace z Evropské unie. Solární elektrárny mají navíc oproti elektrárnám na fosilní paliva významnou přidanou hodnotou – jsou šetrné k životnímu prostředí. Fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu jeden kilowatt ušetří ročně zhruba 900 kilogramů emisí oxidu uhličitého.

Neléčitelná závislost

Objem energie vyrobené v solární elektrárně záleží na několika faktorech. Tím prvním je intenzita slunečního záření, která je v České republice odhadována na 950 až 1340 kW na metr čtvereční ročně. Druhým faktorem je počet slunečních hodin (v ČR se jedná o 1330 až 1800 slunečních hodin ročně). Množství elektřiny, které fotovoltaická elektrárna vyrobí, se logicky odvíjí od její velikosti. Obecně platí, že jeden kWp (kilowatt peak – údaj vyjadřující maximální výkon elektrárny) zabere zhruba osm až deset metrů čtverečních.

Tato plocha je schopna vyrobit asi jednu MWh elektřiny ročně. Pokud se majitel rozhodne vyrobenou elektřinu prodávat distributorské společnosti (na základě garantované výkupní ceny), za dvanáct měsíců vydělá zhruba 12 250 korun. Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů je podporována nejrůznějšími dotačními programy. Jednou z forem podpory je zmiňovaný státní výkup nebo zelené bonusy. Výši výkupních cen a zelených bonusů stanovuje každoročně Energetický regulační úřad. Hodnota výkupních cen nesmí podle zákona klesnout více než o pět procent ročně a vždy musí být zajištěna návratnost investice do 15 let.

Pokud se investor rozhodne prodávat veškerou vyrobenou elektřinu do sítě, distributor ji od něho bude kupovat za státem garantované výkupní ceny. Podmínky státního výkupu jsou pro rok 2010 stále výhodné. Kilowatthodina vyrobená v solárních elektrárnách s instalovaným výkonem do 30 kW je vykupována za 12,25 koruny. O něco méně (12,15 koruny) se platí za kilowatthodinu vyrobenou v elektrárnách nad 30 kW. Výkupní cena je přibližně třikrát vyšší než cena, za jakou domácnosti elektřinu nakupují (průměrná cena elektřiny pro rok 2010 je 4,51 koruny za kilowatthodinu).

Druhou možností je elektřinu spotřebovávat a inkasovat takzvaný zelený bonus. Ten oproti roku 2009 také poklesl – za kilowatthodinu vyrobenou v solárních elektrárnách do 30 kW náleží investorovi 11,28 koruny, v případě instalace nad 30 kW 11,18 koruny. Výkupní ceny i zelené bonusy jsou garantovány po dvacet let od uvedení elektrárny do provozu.

Výhodná investice

Náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny se liší v závislosti na instalovaném výkonu zařízení. Návratnost investice je odhadována na pět až šest let. Jako jednoduchý příklad můžeme uvést výpočet rentability fotovoltaického modulu Solarworld podle testu časopisu Photon. Pořizovací cena tohoto modulu je 79 240 korun (za jeden kWp). Dle testu je roční výkonnost tohoto zařízení 1063,01 kWh. Pokud budeme kalkulovat s aktuální výkupní cenou solární elektřiny (12,25 Kč/kWh), vydělá tato solární sestava 13 022 korun za rok.

Počáteční investice se tak vrátí po šesti letech a pak už bude solární elektrárna jen vydělávat.

Regulace solárního boomu

V příštích letech už investice do solární elektrárny nejspíše tak výhodná nebude. Chystá se totiž změna zákona a výkupní ceny i zelené bonusy s největší pravděpodobností klesnou více než o pět procent. Investiční náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny se totiž za poslední rok snížily až o 40 procent, a výše výkupních cen tak není úměrná finančním nárokům na instalaci elektrárny.

Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren neustále stoupá – mezi roky 2007 a 2008 narostl z 3,4 MW na 54,29 MW. V srpnu 2008 vyrobily fotovoltaické elektrárny 116,9 MWh zelené elektřiny, zatímco v srpnu 2009 to bylo už 12 498,5 MWh. Vysoké výkupní ceny a rostoucí počet solárních elektráren navyšuje cenu elektřiny, kterou platí koncový zákazník. Zatímco v roce 2009 přispívaly domácnosti na MWh čisté elektřiny 50 korunami, letos budou přispívat 168 korunami.

Stop stav

Proti dalšímu rozšiřování solárních elektráren se v posledních dnech postavil provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Na jeho výzvu, aby se kvůli stabilitě a bezpečnosti soustavy omezilo připojování dalších ekologických zdrojů, rychle zareagovaly hlavní energetické společnosti. Firmy ČEZ a E.ON s okamžitou platností zastavily udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových fotovoltaických a větrných elektráren.

V současné době je do elektrizační soustavy připojeno přes 600 MW výkonu větrných a fotovoltaických elektráren. Další zdroje o výkonu 3500 MW získaly kladné stanovisko k připojení. Přestože počet solárních a větrných elektráren roste, Česká republika stále nesplňuje závazek vůči Evropské unii vyrábět osm procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Otázkou je, zda by obnovitelným zdrojům energie neměly uvolnit cestu některé ze zastaralých uhelných elektráren. Do budoucna jsou také plánovány investice do rozšíření kapacity přenosové soustavy.

Zdroj: E15

Nejčtenější