Kde se vzaly dnešní spirální galaxie

J. PETR  |  Vesmír

Galaxie mají tvar elipsy, čočky anebo spirály. Čtvrtá skupina sdružuje galaxie nepravidelného tvaru. Vzdálené galaxie vidíme takové, jaké byly před dobou, již potřebuje světlo galaxie k tomu, aby vesmírem doputovalo až k nám. Díky tomu mohli astronomové provést pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu „inventuru“ galaxií a postihnout jejich vývoj za uplynulých 6 miliard roků.

Ukázalo se, že před 6 miliardami let vypadaly dnešní galaxie úplně jinak. Na obloze bychom našli mnohem více nepravidelných galaxií a mnohem méně spirálních galaxií. Vědci z toho usuzují, že se mnohé galaxie „ukáznily“ a změnily tvar z nepravidelného na spirálový. Před šesti miliardami let zřejmě ještě vznikaly galaxie splýváním menších galaxií. Tyto „galaktické fúze“ vyústily ve vznik nové „rozcuchané“ galaxie, která se v následujícím období „ukáznila“ a nabrala podobu spirály.

Nejčtenější