Kam se poděla Devátá legie?

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

Pět tisíc dokonale vycvičených římských legionářů zmizelo v roce 117 n.l. během tažení proti vzbouřeným Britům. Anebo to bylo jinak?

Historický film The Eagle opět rozvířil diskuse o osudu legendární římské Deváté legie, která proslula také pod označením Hispánská. V Británii se rádi drží představy, že vojenská jednotka sbírající jedno vítězství za druhým (v Galii, Africe či bitvě u Aktia), padla za oběť jejich bídně vyzbrojeným předkům. Nakolik je tento britský mýtus o Davidovi, jenž zdolal Goliáše, pravdivý?

Nona Legia Hispana

Devátou legii zvanou též Hispánská vybudoval v roce 65 př.n.l. Pompeius na Pyrenejském poloostrově. Odtud také pochází její název Nona Legia Hispana – Devátá legie hispánská. Jednotka se účastnila mnoha vojenských střetů a zřejmě se nachomýtla i k porážce od Germánů v Teutoburském lese v roce 9 n.l. Významnou roli sehrála při invazi Římanů do Británie za císaře Claudia v roce 43 n.l. O jejím osudu v Británii je však k dispozici jen velmi málo hodnověrných informací.

Busta Gnaea Pompeia, zakladatele Deváté legie
Busta Gnaea Pompeia, zakladatele Deváté legie

Představu, že Devátá legie zanikla po devastující porážce od Britů v roce 117 n.l., výrazně přiživil román „Orel Deváté legie“ od britské spisovatelky Rosemary Sutcliffové, který vyšel už v roce 1954. Z knihy se stal přes noc bestseller a dočkala se rozhlasových dramatizací a filmového i televizního zpracování. Nejnověji ji na filmové plátno převedl skotský režisér Kevin Macdonald ve snímku „The Eagle“.

Mnozí historici jsou přesvědčeni, že Devátá legie neskončila v Británii, ale na úplně opačném konci Říše římské. Podle nich byla z Británie stažena a kolem roku 160 n.l. převelena na Střední východ, kde její vojáci padli za oběť opakovaným střetům s Peršany.

Důkazů o tom, že Devátá legie opustila Britské ostrovy, je však ještě méně než stop po jejím pobytu na ostrovech. Kolem roku 80 n.l. sice některé její jednotky bojovaly kolem Rýna, ale jádro armády zřejmě zůstávalo v Británii. Dokazuje to nápis z roku 108 n.l., který dokládá, že vojáci Deváté legie přestavovali dnešní York na kamennou pevnost.

Hadriánova mise

Osud Deváté legie naznačují mnohá nepřímá svědectví. Počátkem 2. stol.n.l. se Římané dostávali v Británii pod obrovský tlak. Císař Hadrián se v roce 122 n.l. osobně vypravil na Britské ostrovy, aby (jak napsali jeho loajální současníci) „napravil mnohé chyby“. Tyto „chyby“ měly za následek „těžké ztráty“ v řadách legionářů. Pokud oficiální římské zdroje přiznaly „těžké ztráty“, musela být situace římských vojsk v Británii zoufalá.

Hadrián přivedl do Británie Šestou legii, která se usídlila v Yorku. Kdyby na tom byla Devátá legie aspoň trochu dobře, bylo by usídlení druhé legie v jednom místě zbytečnou kumulací vojenské síly. Zdá se ale, že Šestá legie měla York pro sebe. Z Deváté legie už asi zbyla jen hrstka bojeschopných vojáků.

Hadriánův val táhnoucí se napříč severní Anglií
Hadriánův val táhnoucí se napříč severní Anglií

A tak se zdá, že román Rosemary Sutcliffové a její nejnovější filmová verze jsou pravdě blíže, než se domnívalo několik generací historiků. Devátá legie nemusela nutně zaniknout při jednom velkém Waterloo. Vojsko mohla zdecimovat i série menších porážek. Ve prospěch teorie o britském fiasku Deváté legie svědčí i rozhodnutí císaře Hadriána vybudovat obranný val táhnoucí se napříč celou Británií a oddělující podrobený jih od rebely ovládaného severu. Poté, co se seznámil na místě s osudem Deváté legie, Hadrián evidentně neviděl další expanzi na sever jako reálnou. Maximum, v které doufal, bylo, že udrží dobyté pozice za bezpečnou ochranou valu, jež po následující staletí nesl jeho jméno.

Nejčtenější