Jeskyně Velikonočního ostrova

J. PETR  |  Věda
velikonoční ostrov

Šest kilometrů lávových jeskyní objevil chilský výzkumný tým na Velikonočním ostrově. Jde bezkonkurenčně o největší jeskynní systém na tomto ostrově uprostřed Pacifiku. Svou plochou je to 11. největší jeskynní systém světa. První obyvatelé Velikonočního ostrova jeskyně znali a využívali je jako útočiště během kmenových válek. Svědčí o tom četné stopy po lidské přítomnosti odhalené hluboko v nitru jeskynního systému.

Vedle kamenných nástrojů a zbraní nalezli vědci i početné rytiny na stěnách jeskyně. V jeskyni bylo také pochováno nejméně třicet lidí. Není jasné, zda skonali přirozenou smrtí nebo se stali obětí násilí. Obyvatelé Velikonočního ostrova spolu vedli krvavé války o zdroje potravy a pitné vody. Klimatické změny a bezohledné drancování přírodních zdrojů přivedly křehký ekosystém ostrova ke kolapsu, který měl za následek opakující se hladomory a vlny násilí.

Nejčtenější