Je v poušti Gobi ztracená římská legie?

Jaroslav Petr  |  Historie
Ilustrační foto

Po fatální porážce na jihovýchodě Turecka mohla římská legie uprchnout až na hranice pouště Gobi.

V roce 53 př.n.l. podnikl největší římský boháč Marcus Licinius Crassus poněkud ztřeštěnou vojenskou misi do Mezopotámie. V čele početné armády vběhl do léčky bojovných Parthů. K osudovému střetu armád došlo u Karrh na jihozápadě dnešního Turecka. Parthští jezdci si udělali z Římanů lukostřeleckou střelnici. Crassus se pokusil o vyjednávání, ale byl zabit. Jeho hlavu a pravici dovezli parthští vojáci jako trofeje svému králi. O život přišly tisíce římských legionářů.

Ilustrační foto

Přesto někteří historici spekulují, že početná skupina legionářů uprchla po porážce dále na východ. Přímé důkazy chybějí. Nepřímé se však hromadí už déle než půlstoletí.

Oxfordský profesor čínské historie Homer Dubs našel v padesátých letech minulého století ve starých čínských kronikách text, který popisuje bitvu mezi Huny a Číňany a zmiňuje se o formaci hunských vojsk připomínající „rybí šupiny“. Dubs je přesvědčen, že šlo o římské legionáře, kteří uprchli po porážce u Karrh a bojovali na straně Hunů jako námezdní žoldnéři. Zaujímání podobné formace měli vojáci římských legií dokonale nacvičené.

Genetické stopy Římanů

Genetické analýzy obyvatel severozápadního okraje pouště Gobi nyní přivedly spekulace o ztracené římské legii z vojska Marca L. Crassa opět na výsluní. Mnozí z tamějších venkovanů mají modré či zelené oči a časté jsou v této oblasti i světlé vlasy a dlouhé úzké nosy – typické rysy evropského obyvatelstva. Také dědičná informace těchto lidí vykazuje zhruba poloviční podíl genů evropského původu.

Ilustrační foto

Někteří čínští vědci se proto domnívají, že narazili na potomky příslušníků ztracené Crassovy legie. Rozhodli se provést v nejslibnějších místech vykopávky v naději, že narazí na hmatatelné stopy po přítomnosti římských legionářů. Podle čínského historika Yuan Honggenga mohli římští legionáři doputovat z jihozápadu Turecka na západní výspy pouště Gobi po Hedvábné stezce. Početná skupina historiků ale odmítá tyto teorie jako nepodložené.

„Není to nic víc než pohádka,“ nechal se slyšet italský antropolog Maurizio Bettini v rozhovoru pro italský deník La Republica. „Abychom se jí mohli vážně zabývat, museli bychom mít v rukou nějaký hmatatelný důkaz, například římské mince nebo zbraně. Bez takového důkazu zůstává příběh ztracené legie pouhou legendou.“

Yuan Honggeng doufá, že už příští archeologická sezóna vynese takové důkazy po dvou tisíciletích na denní světlo.

Foto: Shutterstock

Nejčtenější