Jak to bylo s Newtonovým jablkem?

J. PETR  |  
Jak to bylo s Newtonovým jablkem?

Příběh popisující objev gravitačního zákona je pravdivý jen z půlky. Traduje se, že slavný anglický učenec Isaac Newton objevil gravitační zákon poté, co si hověl pod jabloní a na hlavu mu padlo zralé jablko. V londýnském archivu učené společnosti Royal Society, jejímž byl Newton zakládajícím předsedou, byly nalezeny dokumenty, které uvádějí tradovanou příhodu na pravou míru.

V rukopisu pro budoucí Newtonův životopis si archeolog William Stukeley poznamenal Newtonovo vyprávění, podle kterého Newtona skutečně inspiroval k formulování zákona gravitace pohled na padající jablko. To však dopadlo do trávy a nikoli na Newtonovu hlavu. Newton se zamyslel, proč padá jablko vždycky kolmo k zemi a záhy na to přišel. Zákon gravitace byl na světě. Pád jablka na Newtonovu hlavu si „přibásnily“ až další generace jeho obdivovatelů.

Nejčtenější