Jak se tváří myš

Jaroslav Petr  |  Příroda

Také myši vyjadřují své emoce grimasami. Ty mají mnoho společného s výrazy tváře u lidí. Kanadští vědci sledovali „tváře“ myší, které byly v klidu, a následně sledovali ty samé myši poté, co jim byla píchnuta bolestivá injekce roztoku kyseliny octové.

Záběry podrobili biologové důkladnému rozboru počítačovým programem pro analýzu obrazu. Ten prokázal, že myši reagují na bolest změnou ve výrazu „tváře“. Zvířata mhouří oči, které se jim tak posouvají blíže k sobě, a zároveň krčí nosy. Podobné grimasy lze pozorovat i v obličeji člověka trpícího bolestí.

Myš k tomu ještě přidává změny v poloze hmatových vousů a sklopení uší dozadu. Změny ve výrazu „tváře“ v reakci na bolest se u myši a člověka podobají natolik, že by mohly představovat univerzální reakci typickou pro většinu savců.

Nejčtenější