Jak počítat losy

Jaroslav Petr  |  Příroda

Kanadští ochránci přírody se učí určovat stavy zvěře od lovců indiánského kmene Kríjů. Moderní metody selhaly. Z jedné oblasti hlásili indiánští lovci prudký úbytek losů. Ochránci přírody tomu nevěřili. Vycházeli z loveckých statistik. Počítali lovecké výpravy a úlovky, které lovci přinesli. Poměr zůstával stejný. Kdyby losů ubývalo, úspěšnost lovu by klesala, tvrdili ochránci přírody.

Kríjové ale z množství losího trusu v krajině usoudili, že losi nezadržitelně mizí. Jejich obavy se naplnily. Losí populace zkolabovala. V té chvíli bylo také jasné, kde dělali ochránci přírody chybu.

V celé oblasti došlo k intenzivnímu kácení lesů. Losi měli stále méně úkrytů a lovci je snáze našli. Lov byl snazší. Losů sice ubývalo, ale úspěšnost loveckých výprav zůstávala zhruba stejná. Kríjským lovcům, kteří sledovali množství losího trusu, úbytek zvěře neunikl.

Nejčtenější