Jak nahradit platinu

M. Tůma  |  Věda
Jak nahradit platinu

Platina – vzácný kov s extrémně vysokou teplotou tání, dnes nepostradatelná součást katalyzátorů, především v oblasti hydrolýzy vody a produkce vodíku, stejně jako v palivových článcích, spalujících vodík opět na vodu. A právě vysoká cena platiny a její malé množství jsou jednou z překážek rozšíření vodíkové ekonomiky. Možnou náhradou platiny jako katalyzátoru je nikl, jak to tvrdí ve své publikaci tým vědců z Commissariat à l'Énergie Atomique, kteří sestrojili katalyzátor, využívající místo platiny uhlíkové nanotrubičky potažené sloučeninou niklu.

Inspiraci našli v přírodě, konkrétně u anaerobních bakterií, které používají zvláštní enzym hydrogenázu pro metabolizaci vodíku. Právě kombinace uměle syntetizovaného enzymu a uhlíkových nanotrubiček, které jsou dobrými vodiči elektrického proudu a mají též velký povrch otevírá cestu k novým druhům katalyzátorů, bez použití platiny. I když jsou tato zařízení zatím levnějších pouze o 20%, otevírá se do budoucnosti velký prostor pro snižování ceny zavedením efektivnějších výrobních postupů.

Nejčtenější