Jaderná fúze jinak

Martin Tůma  |  Věda
fusion

Hluboko uvnitř hvězdy, za jenom těžko představitelných teplot a obrovského tlaku dochází k jevu, který pohání vesmír – k jaderné fúzi. Slučují se zde jádra atomů, aby daly vzniknout novému prvku, u našeho Slunce je to typicky přeměna vodíku na hélium. Tento fyzikální proces je obrovským zdrojem energie, proto se lidstvo již celou řadu let snaží o jeho zkopírování. Prozatím se mu to cíleně povedlo pouze ve vodíkové bombě, nicméně se staví dvě velká zařízení, od nichž se slibuje průlom v oblasti konstrukce fúzních reaktorů, to první je National Iginition Facility v USA a druhý je mezinárodní projekt ITER ve Francii.

Vědci se snaží o zažehnutí fúze jako v nitru hvězdy, ale prozatím se jim to daří za ohromných finančních nákladů na velmi malé zlomky sekundy. Zcela jinak na to hodlá jít soukromá společnost General Fusion z Kanady. Aby začal proces slučování jader atomů je potřeba překonat velmi velkou energetickou bariéru, která drží jádra pohromadě. Ale místo ohřívání plazmy magnetickým polem nebo laserem se rozhodli použít rázové zvukové vlny, podobné, jako vznikají ve vzduchu, když letadlo překročí rychlost zvuku. Zde ale nepůjde o vzduch, jako chladící médium pro odvod tepla z fúze chtějí použít roztok lithia a olova. A rázové vlny se má starat několik set přesně synchronizovaných a směrově precizně cílených pístů.

Na rozdíl od ITERu nebo NIFu nebude fůze probíhat kontinuálně, naopak, po jedné sekundě dojde k odčerpání vodíkové plazmy a nahrazení novou dávkou. Samotný princip není nijak nový, první pokusy probíhaly už v roce 1989, ale tehdy ještě nebyla technika natolik vyspělá, aby dokázaly počítače celý proces řídit v reálném čase. Jak řekl emeritní profesor Ken Fowler z katedry nukleárního inženýrství a fyziky plazmatu: „Po podrobném projití této koncepce si myslím, že to ti chlapi mohou dokázat.“ V současnosti pracují na výrobě prototypu, 3 metry velké koule s 220 písty za hruba 37 mil. dolarů, pokud se zařízení osvědčí, do 10 let chtějí mít poloprovozní testy s 1000 MW instalovaného výkonu.

Zdroj: http://www.generalfusion.com/

Nejčtenější