Izotopy prozradí původ mincí

Jaroslav Petr  |  Historie

Mince putovaly z ruky do ruky už ve starověku. Vystopovat jejich původ bývá hodně zapeklitý problém. Někdy pomůže vědcům analýza izotopového složení kovu. Ta je typická pro jednotlivá naleziště, a tak se dá určit, kde byl kov na výrobu mince těžen. Často jsou podobné analýzy také jediným prostředkem, jak určit přesněji stáří mince.

Problémy nastávají u velmi vzácných mincí. Správci muzejních sbírek se v jejich případě často zdráhají vydat souhlas s odběrem vzorku pro analýzy. Pak musejí přijít na řadu tzv. nedestruktivní techniky, při kterých není mince viditelně narušena. Některé mince jsou však už tak nahlodané zubem času, že se vědci k jejich analýzám nijak nehrnou, i když v tomto případě by byl majitel s analýzou svolný.

Američtí archeologové a chemici se pokusili využít moderní chemické analytické metody k nedestruktivním analýzám. Pro test si vybrali mince ražené v antické Palestině a Izraeli tamějšími králi Herodem Agrippou I či Agrippou II. Mince označované jako „prutah“ se vyskytují na archeologických nalezištích poměrně hojně a vědci vedou spory o to, který král a kdy je nechal razit.

Nejde o ryze akademickou otázku. Mince jsou důležité pro datování archeologických nálezů. Herodes Agrippa I. je mohl nechat razit v letech 41 až 45 n.l. Pokud bylo platidlo raženo za Agrippy II., pak pochází až z období po roce 61 n.l.

Analýzy mědi, z které byly mince vyrobeny, jasně prokázaly, že pocházejí z doby vlády Heroda Agrippy I. K velkému překvapení archeologů pocházela měď z dolů, které otevřeli na území Izraele a Palestiny Římané. Ti se podle historických pramenů dostali na území Palestiny a Izraele až v 2. století našeho letopočtu.

Výsledky analýz mincí ale naznačují, že tento předpoklad o přítomnosti Římanů v Palestině může být mylný. Pro původ mědi Agrippova prutahu se nabízejí dvě různá vysvětlení. Buď se dostali Římané do oblasti Blízkého východu dříve anebo surovinu na výrobu mědi těžili místní obyvatelé z pozdějších římských dolů ještě před příchodem Římanů.

Nejčtenější