Indie vstoupila do klubu ABM

Martin Tůma  |  Vesmír
Raketa systém PAD – Prithvi

ABM je anglická zkratka Anti-Balistic Missile – do češtiny se nejčastěji překládá jako protiraketová obrana. Jedná se o systémy, které jsou schopny ničit přilétající balistické rakety, především ty, které jsou schopny nést atomové hlavice. V dobách Studené války těmito systémy disponovali obě strany, v současnosti je nejčastěji přetřásaným tématem z této oblasti americký systém protiraketové obrany, obzvláště v souvislosti s pozemním radarem umístěným u nás.

Je potřeba si ale uvědomit, že hrozbě útoku balistickými raketami nehrozí jenom USA, ale mnohem více je „na raně“ takový Izrael. Ten v této oblasti disponuje pokročilým systém Arrow II a pokračuje ve spolupráci s Američany na vývoji a instalaci radarů, jak přehledových, tak střeleckých.

Kdo však v současnosti čelí zřejmě nejreálnější hrozbě, je jedna z posledních zemí atomového klubu, Indie. Vzhledem k tomu, že její letitý a zavilý soupeř v oblasti, kterým je Pákistán, též disponuje jako jadernými hlavicemi, tak prostředky pro jejich dopravu na hustě zalidněná indická města, je jenom logické, že India nutně potřebuje prostředky obrany. Obzvláště v souvislosti s neustále se měnící situací kolem kašmíru, kdy není výjimkou i masivní dělostřelecké výměny názorů přes hornatou hranici.

Odpálení rakety systému AAD z mobilního odpalovací zařízení Tatra 8x8

Z toho důvodu už v roce 1999 započaly práce na vývoji indického systému ABM. Od samotného počátku to bylo v úzké spolupráci a Izraelskými firmami a produktem této spolupráce je přehledový radar Sword fish, který je derivátem Izraelského zařízení Green Pine. Indický systém protiraket je dvoustupňový, skládá se z Prithvi Air Defense – PAD – což je dvoustupňová raketa, která vynáší EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle), jedná se o likvidaci rakety uprostřed její dráhy, mimo zemskou atmosféru – tedy obdoba systému, používaných dosud jenom USA a Ruskem.

A právě tato raketa dne 11.3.2009 provedla první úspěšný sestřel cvičného cíle, kterým byla raketa středního doletu, podobná těm, které mají ve výzbroji Pákistán nebo Čína. Indie tak tímto dnem vstoupila do elitního klubu národů, které vyvinuli vlastní systém protiraketové obrany, i když Indický ministr obrany prohlásil, že je před nimi ještě dlouhá cesta. Nicméně plné operační nasazení tohoto systému Indie plánuje na rok 2010.

Pro úplnost ještě dodejme, že Indie disponuje i systému pro likvidaci přilétajících raket v sestupné fázi letu – systém Advanced Air Defense (AAD), založený na modifikované raketě Prithvi II s výškovým dosahem kolem 30 km. Tento prvek protiraketové obrany byl úspěšně otestován 6.12.2007. Pro nás je velmi zajímavé, že oba dva systémy jsou mobilní a jsou postaveny na podvozcích Tatra 8×8.

Nejčtenější