Hybridní reaktory

Martin Tůma  |  Věda

V době, kdy se naše civilizace potýká s počínající energetickou krizí, se hledají často i neobvyklé cesty pro zajištění dostatečné množství energie. Po zklamání z boomu obnovitelných zdrojů energie, které mohou fungovat pouze díky dotacím, se pozornost obrací opět k jaderné energetice.

V USA i evropských státech zažívá toto odvětví pravou renesanci, ale je potřeba nezavírat oči před negativní stránkou této technologie, kterým je velmi nebezpečný radioaktivní odpad. Jednou z metod je použití reaktoru na bázi urychlovačem řízené transmutace anebo hybridní reaktor, spojující štěpnou a fúzní reakci v jedno.

Termonukleární fúze vyžaduje pro nastartování obrovské množství energie, která je dodávána pomocí silných laserů, nebo silným magnetickým polem. Hybridní reaktor ale může energii pro fúzi čerpat přímo z energie štěpení. Tento reaktor má kolem aktivního jádra ještě další vrstvu fúzního materiálu, která zachycuje vysokoenergetické neutrony a používá je pro slučování jader fúzního materiálu.

Kromě likvidace nebezpečných produktů stávajících reaktorů, jako je například zbraňové plutonium, umožní tento reaktor pracovat s přírodním uranem (bez nutnosti jeho obohacení), anebo s thoriem. Přitom thoria jsou na Zemi zásoby na stovky let. Je příznačné, že jako první zřejmě zprovozní hybridní reaktor v Číně v Institutu plazmové fyziky ve městě Hefei a to někdy kolem roku 2020, tedy zhruba rok poté, na který slibují neustále odkládané spuštění ITERu ve Francii.

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/…ybrid_fusion
http://www.newscientist.com/…-option.html

Nejčtenější