Hvězdný sirotek UGPSJ0722-05

Martin Tůma  |  Vesmír

Vědci a především astronomové mají už delší dobu problém. Ve vesmíru jim chybí hmota. Veškerá pozorovaná hmota vesmíru není dostatečná k tomu, aby vysvětlila současný vzhled vesmíru. Tu chybějící hmotu nazvali temnou hmotou, protože kromě gravitace nijak jinak s obyčejnou hmotou nereaguje.

Zkouší se najít i alternativní hypotézy, která se obejdou bez temné hmoty. Proto se hledá ve vesmíru hmota, kterou jsme doposud přehlíželi, protože není vidět hvězdářským dalekohledem. V roce 1995 tak byla objevena celá nová třída hvězd – hnědí trpaslíci.

Hnědý trpaslík je objekt zhruba o velikosti našeho Jupitera, spíše než o malou hvězdu se jedná o obří planetu. Většina z nich obíhá kolem hvězd, ale jsou i vesmírní tuláci, případně i sirotci. Když je někde ve vesmíru dostatek materiálu k tomu, aby se zde začala formovat hvězda, ale toho materiálu není tolik, aby se zažehla termonukleární reakce, vznikne hnědý trpaslík.

Tým astronomů z celého světa pod vedením Philipa W. Lucase z University v Hertfordshire zveřejnil objev prozatím nejbližšího hnědého trpaslíka, necelých 9 světlených let od nás. Tento objekt, který dostal snadno zapamatovatelné jméno UGPSJ0722–05, je velmi podobný Jupiterovi, ať už se to týká jeho rozměru a povrchové teploty kolem 500K (tedy příjemných 228C ve stínu).

V atmosféře převláda metan a vodní pára, což ho činí velmi zajímavým pro astrobiology. Jenom pro srovnání, hluboko v mořích kolem útvarů, zvaných černí kuřáci, kde z hlubin Země vyvěrají horké prameny, existují společenstva organismů, které by klidně mohli žít na UGPSJ0722–05.

UGPSJ0722–05 má ještě jednu zvláštnost. Analýzou jeho spektra přišli vědci na to, že v atmosféře je cosi, neznámá sloučenina nebo jev, který pohlcuje radiaci o vlnové délce 1,25 mikrometru. I to by tedy mělo opravňovat UGPSJ0722–05 aby byl zařazen do zcela nové třídy hnědých trpaslíků.

A především by před zahájením dalšího průzkumu jednoho z našich nejbližších hvězdných sousedů vůbec neškodilo dát mu nějaké lepší jméno.

Zdroj:
http://arxiv.org/…004.0317.pdf

Nejčtenější