Hra na hudební nástroj mění mozek

|  

mozek

K mistrovskému muzicírování nás nepředurčuje vrozený talent ale tvrdé cvičení, které hudebníkům přebuduje některá centra v mozku. Harvardští neurologové prokázali, že hra na hudební nástroj mění výrazně funkce mozku, především pak sluchového centra a centra řídícího pohyb rukou. Pro svá sledování si vybrali třicet šestiletých dětí, kterým vyšetřili funkce mozku pomocí magnetické rezonance. Polovina dětí pak začala chodit na hodiny klavíru. Druhá s muzicírováním nezačala.

Po patnácti měsících vědci vyšetření mozku dětí zopakovali. Ukázalo se, že se malým hudebníkům výrazně zvětšila centra pro vnímání zvuků a pro koordinaci pohybů. Děti, které nechodily na hodiny klavíru, měly tato mozková centra stále stejná. Malí klavíristé předčili své vrstevníky v testech, které byly zaměřeny na rozlišování zvuků nebo na manuální zručnost. V jiných oborech, například v aritmetice, se hudebníci od nehudebníků nelišili.

Dřívější studie se soustředily na dospělé profesionální muzikanty a prokázaly, že jejich mozky pracují jinak než mozky lidí, kteří na hudební nástroje nehrají. Výsledky těchto výzkumů nabízely dvě vysvětlení. Na jedné straně bylo možné, že se muzikanti ke svým jedinečným schopnostem vypracovali během dlouhých let tvrdého cvičení. Na druhé straně nebylo možné vyloučit, že se tito lidé již rodí s dokonaleji fungujícími mozkovými centry a díky tomu mistrovské muzicírování zvládnou. Nejnovější výzkumy svědčí ve prospěch teorie, podle které se dá lidský mozek pro hru na hudební nástroj „vytvarovat“ usilovným cvičením.

Nejčtenější