Hodní muži to mají lehčí

|  
Waorani

V primitivních společnostech by měli mít na vrch největší rváči. A měli by plodit nejvíc dětí. Jen ať se jim to zkusí někdo rozmluvit. Rána pěstí nebo bodnutí oštěpem je pádný argument. Život amazonských indiánů kmene Waorani, kteří patří bezkonkurenčně k nejdrsnějším etnikům světa, ale ukazuje něco úplně jiného. Nejagresivnější válečníci neplodí více dětí než ostatní muži. Ba co víc, děti těchto grobiánů nemají velkou šanci, že se dožijí věku patnácti let. Jejich brutální otcové jsou zapleteni do mnoha rozmíšek a konfliktů a pomsta nejednou dopadne i na děti.

Dřívější studie provedené u krvežíznivých válečníků amazonského kmene Yanomamo naznačovaly, že nejagresivnější muži mají více žen a více dětí. Toto pravidlo však zjevně nemá obecnou platnost. Rozdíl mezi kmeny Waorani a Yanomamo tkví v tom, že waoranijští válečníci neuzavírají příměří a žijí v permanentní válce. Yanomamové ctí pravidlo, že po válce musí být po jednu generaci udržován mír. Díky tomu mohou vítězové yanomamských válek zužitkovat svou výhru a s ženami povražděných protivníků zplodit kupu dětí.

Nejčtenější