Hlavou zeď prorazíš!

Jaroslav Petr  |  Příroda
Octomilka - ilustrační foto

Nenechte se odradit od prorážení zdi hlavou. Je to hračka. Ale musíte být mouchou octomilkou druhu Cacoxenus indagator.

Včela zednice

„Mám hlavu jak nafukovací balón,“ stěžujeme si občas a notně přeháníme. Hlava se nám navzdory úporným bolestem nezvětší ani o milimetr. Kdyby totéž prohlásila octomilka Cacoxenus indagator, pak ji z přehánění těžko usvědčíme. Má opravdu nafukovací hlavu. A tím pozoruhodnost tohoto jinak celkem nenápadného tvora nekončí. Tahle moucha dokáže svou nafukovací hlavou prorazit zeď.

Včela zednice

Zeď vybuduje samotářská včela zednice (Osmia). Ta klade vajíčka do dlouhých chodbiček vyvrtaných ve dřevu larvami brouků. Vajíčku nanosí malou zásobu pylu a nektaru a zazdí jej hliněnou přepážkou. Za zdí pokračuje v díle. Opět naklade vajíčko a vybaví jej zásobami. A opět ho zazdí. Zbuduje tak řádku komůrek, z nichž každá hostí budoucí larvu se zásobami.

Z vajíčka se vylíhne larva, která hoduje na nektaru a pylu a nakonec se zakuklí a přečká tak zimu. Na jaře vyleze z každé komůrky nová včela zednice.

Octomilka příživník

Octomilka Cacoxenus indagator sleduje samotářskou včelu zednici k jejímu rozestavěnému dílu. Do otevřené obytné včelí buňky naklade až osm svých vajíček. Larvy octomilky se vylíhnou dřív než larva včely a zásoby jí sežerou. Pak se zakuklí a čekají na jaro. Včelí larva hyne hladem. Na jaře pak stojí nové octomilky před závažným problémem. Jsou zazděné ve včelí komůrce a potřebují se z ní dostat ven.

Pokud přežila alespoň jedna včela v komůrce, která je uložena hlouběji, mají octomilky vyhráno. Mladá včela má mohutná kusadla a těmi se prokouše ven přes všechny hliněné příčky. Pokud ale všechny včelí larvy uhynuly, cestu na svobodu octomilkám neotevřou. Hliněná přepážka je tvrdá a až 6 milimetrů silná. Malá octomilka měří jen tři milimetry. Musí se prokopat pořádnou masou.
 

Nejprve najde správný směr. V místě, kudy vede cesta ven, je stěna komůrky mírně promáčklá. To je „značka“, kterou nechala včela zednice při budování komůrky svému potomstvu. Octomilka vtlačí hlavu do štěrbiny v tvrdém blátě přepážky a začne „pumpovat“. Tělní tekutiny se jí hromadí v hlavě ve zvláštním orgánu zvaném ptilinum a ten vyvíjí na materiál přepážky velký tlak. Muška si prorazí cestu a „nafukovací“ hlavu použije jako hydraulický hever.

Proražený otvor je často malý, ale povrch těla mušky ještě úplně neztvrdl, a tak se mladá octomilka protáhne dírkou, kde by dospělá muška beznadějně uvízla. Při pokusech sledovali vědci stovku octomilek. Jak publikovali ve vědeckém časopise Physiological Entomology, z vězení ve včelí komůrce neuvízla ani jediná octomilka. Všechny prorazily hlavou zeď.


Tip: Originál studie o octomilkách.

Foto: Shutterstock

Nejčtenější