Grafén – lépe, rychleji, levněji

Martin Tůma  |  Věda

Grafén je jedna z mála věcí, do které se vkládá více očekávání než do Barracka Obamy. Je to pouhý jeden atom vysoká mřížka z šestibokých buněk uhlíku, velmi podobná včelí plástvy. Elektrony se v této struktuře mohou pohybovat 100 krát rychleji než v křemíku, kromě toho má tento materiál velmi zajímavé mechanické a optické vlastnosti – prostě ideál pro celou řadu aplikací.

Bohužel ale neumíme grafén vyrobit v dostatečném množství za rozumnou cenu. Pokud ho vědci potřebují pro svoje pokusy potřebují, místo drahého a nejistého vakuového napařování se jej snaží extrahovat z obyčejného grafitu. Navíc uměle vyrobený grafén má strukturní vady. Yuegang Zhang z Lawrence Berkeley National Laboratory oznámil opravdový průlom ve výrobě tohoto materiálu.

Výroba začíná nanesením tenkého film mědi na dielektrický podklad. Na tuto měděnou vrstvu se pomocí procesu zvaného chemické parové nanášení nanese hydrookarobnový prekursor a z něj se pomocí katalyzátoru vyrobí kýžený grafén. Posledním krokem je nakonec odpaření měděného filmu (elektronovým paprskem) a tak vznikne přímo vrstva grafénu na dielektrickém podkladu.

Zhang a jeho tým dokáží grafén nanést na širokou škálu materiálu, od klasických křemíkových plátků, přes křemen až po safír. Otevírají tak dokořán vrata k praktickým aplikacím grafénu, zařízením, které dnes známe jenom ze sci-fi filmů.

Zdroj:
http://newscenter.lbl.gov/…phene-films/

Nejčtenější