Google našel hroby v poušti

Jaroslav Petr  |  Historie

David Kennedy se nehnul ze své pracovny v australském Perthu a přitom objevil více než tisícovku pravěkých hrobů v píscích arabské pouště.

Pryč jsou doby, kdy se archeologové vydávali na dlouhé výpravy do pustin, aby tam pátrali po stopách dávných civilizací. Dneska se dají objevovat nové archeologické lokality z pohodlí kanceláře prostřednictvím počítače.

Detaily 2,5 metru

„Nikdy jsem nebyl v Arábii,“ přiznává David Kennedy z university of Western Australia v Perthu. „Je to země, kam není jednoduché proniknout.“

Přesto má Kennedy na svém kontě objev bezmála dvou tisíc archeologických lokalit právě v Arábii. Plnou polovinu jeho objevů představují kamenné hroby kapkovitého půdorysu. Australský archeolog propátral 1240 čtverečních kilometrů arabské pustiny. Původně chtěl studovat letecké snímky, ale Arabové mu je neposkytli.

Proto si Kennedy vypomohl internetovým Google Earth. Využil toho, že Google uzavřel dohodu s francouzskou firmou Spot Image a využívá snímky družice Spot Image 5 s vysokým rozlišením. Partnerství Google a Spot Image dovolilo Kennedymu zaznamenat na snímcích detaily o velikosti 2,5 metrů.

Kamarádova kontrola v poušti

Vyhodnocování satelitních snímků není jednoduché a vyžaduje jak zkušenosti, tak i dobré vybavení. Aby si byl Kennedy jistý, že na snímcích odhalil skutečné archeologické památky a nenechal se zmást například stíny keřů nebo terénními nerovnostmi přírodního původu, požádal kamaráda ze Saudské Arábie, aby mu aspoň dvě lokality vytipované Googlem pověřil na místě.

Kennedyho přítel nebyl profesionální archeolog, a tak nemohl udělat nic víc, než že určená místa důkladně nafotografoval. Archeologům bylo po spatření záběrů z pouště hned jasné, že Kennedyho neošálila „googlová fata morgana“. Odhalil skutečné archeologické památky.

Ilustrační foto

Když Kennedy porovnal snímky s vlastními nálezy z Jordánska, došel k závěru, že vyfotografované objekty jsou staré asi 9000 roků. Pro definitivní potvrzení stáří však bude nutné, aby archeologové prozkoumali příslušné lokality a provedli spolehlivá datování. „Z Google Earth při nejlepší snaze nepoznáme, jestli objekt zbudovali beduíni před sto padesáti lety nebo zda je starý deset tisíc roků,“ přiznává Kennedy.

Nový satelit firmy Spot Image slibuje přinést na svých snímcích ještě podrobnější detaily. Pátrání „z kancelářské židle“ tak dostane podle Kennedyho ještě větší náboj.


Tip: Studie publikovaná na ScienceDirect.

Nejčtenější