Francouzské firmy hledají v Česku možnost spolupráce ve vesmírném průmyslu

Kateřina Kozmová  |  Vesmír

Na česko-francouzské konferenci o spolupráci v oblasti kosmického průmyslu, která se konala 4. března v Praze, se představilo několik francouzských společností. Francie má v oblasti kosmického průmyslu dlouholetou tradici, ani ona však nemá takovou kapacitu, aby mohla vše realizovat na domácím trhu.

Proto mají velký význam mezipodnikové vazby, výměna zkušeností a průmyslové kooperace. Firmy pak mohou vytvářet konkurenceschopnější nabídky pro výběrová řízení Evropské kosmické agentury (ESA) i budovat mezinárodní průmyslová konsorcia.

Francouzské společnosti na konferenci prezentovaly své produkty a nastínily obchodní zájmy. V závěru setkání pak došlo i na individuální schůzky a uzavřenou diskusi o vývojové spolupráci a technologických partnerstvích. Francouzi představili mimo jiné tyto podniky:

ASTRIUM: součást vesmírné divize světového leadera v kosmickém průmyslu EADS poskytuje civilní a obranné vesmírné systémy a služby.

INTESPACE: působí v oblastech vesmíru, astronautiky a obrany. Zabývá se testováním – simuluje různá prostředí, poskytuje testovací zařízení a technickou podporu. Dodává softwarové nástroje pro řízení a analyzování testovacích dat a simulačních výsledků.

SPOT IMAGE: poskytuje služby pro vytváření satelitních snímků a geoinformací s vysokou přidanou hodnotou. K tomu nabízí množství doplňkových produktů, například výrobky 3D, elektronické katastrální mapy a satelitní snímky optické i radarové.

AUBERT&DUVAL: navrhuje a vyrábí různé druhy speciální oceli, vysoce legovaných slitin, hliníkových a titanových slitin. Ty dodává pro technologie v odvětvích aeronautiky, energie, jaderného průmyslu, námořního průmyslu, nástrojů, lékařství, průmyslu ropy a zemního plynu a dalších.

ZODIAC DATA SYSTEMS: dodává telemetrická zařízení a řešení i nástroje pro testování letů. Vyrábí klíčové produkty pro telemetrii na raketomety, satelity TT&C a aplikace dálkového průzkumu od vybavení až po komplexní řešení pozemních stanic.

Nejčtenější