Expandující atmosféra Pluta motá vědcům hlavy

Jaroslav Petr  |  Vesmír
Pluto

Od roku 2000 se atmosféra Pluta dramaticky zvětšila. Mění se i její složení. Vědci v ní poprvé odhalili přítomnost oxidu uhelnatého. Pluto (Wikipedia) sice přišel o statut planety, ale to neznamená, že by ztratil pro astronomy na zajímavosti.

Rok na tomto tělesu, které se nyní řadí mezi tzv. plutoidy, trvá 248 let. Protože Pluto známe teprve od roku 1930, astronomové dosud neměli možnost vidět ho ve všech jeho ročních obdobích. Známe jen třetinu tamějšího roku a vše, co z ročních proměn Pluta pozorujeme, vidíme poprvé.

Tajemných 97 %

Pluto je jediným tělesem, které se pohybuje za drahou Neptuna a má vlastní atmosféru. Jde o tenký obal z plynů, který se podařilo odhalit teprve v roce 1988. Tehdy se dostal Pluto do zákrytu se vzdálenou hvězdou a atmosféra se prozradila tím, že pohltila část světla přicházejícího z hvězdy.

Přímá pozorování později odhalila také látky na povrchu Pluta. Tvoří jej dusík, metan a oxid uhličitý. V atmosféře dokázali astronomové odhalit jen metan, teď se v ní kromě metanu objevil i oxid uhelnatý. Vědci jsou si jisti, že při předchozích sledováních oxid uhelnatý nepřehlédli a že se plyn uvolnil z povrchu do atmosféry teprve nedávno.

Oba plyny – metan a oxid uhelnatý – tvoří jen 3 % z celkového objemu atmosféry. Totožnost zbývajících komponent se zatím nedaří odhalit. S velkou pravděpodobností připadá většina na dusík, jehož přítomnost se v plynném stavu prokazuje jen velmi obtížně.

Místo smrštění přišla expanze

Na přelomu století byli vědci přesvědčeni o tom, že atmosféra Pluta je řídká, velmi chladná a nesahá dále než 135 kilometrů nad povrch mateřského tělesa. Tým vedený britskou astronomkou Jane Gravesovou z University of St. Andrews nyní dospěl vyhodnocením snímků pořízených pomocí teleskopů z vrcholku havajské sopky Mauna Kea k závěru, že se atmosféra Pluta rozpíná a momentálně sahá do vzdálenosti tři tisíce kilometrů od povrchu Pluta. To je zhruba třetina vzdálenosti, v jaké obíhá kolem Pluta jeho měsíc Charon.

Observatoře na Mauna Kea na Havaji
Observatoře na Mauna Kea na Havaji

Vědce roztažení atmosféry zaskočilo. Pluto má silně eliptickou dráhu a nejblíže Slunci se nacházel v roce 1989. Astronomové očekávali, že jak se bude Pluto od Slunce vzdalovat, jeho atmosféra se bude smršťovat.

O důvodu expanze se vědci zatím jen dohadují. Na vině by mohlo být ztmavnutí povrchu, ke kterému došlo zhruba před deseti lety. Tmavší povrch pohlcuje více slunečního záření, více se ohřívá a uvolňuje více plynů. Podle Jane Gravesové však může být ve hře i jedenáctiletý cyklus změn v intenzitě sluneční aktivity.

Podívejte se na vypuštění sondy New Horizons a následný plán její cesty.

Jasněji snad budeme mít o poměrech panujících na Plutu v roce 2015, kdy se nám naskytne příležitost prohlédnout si toto stále záhadné těleso a jeho atmosféru z blízka díky sondě New Horizons vybavenou celým arzenálem přístrojů.

Nejčtenější