Elektronika pro kyborgy

Martin Tůma  |  Věda

Kyborg je z části lidský a z části elektronický organismus. Prozatím se vyskytují tato stvoření pouze na stránkách vědecko fantastické literatury, pokud tedy za ně nebudeme považovat lidi s různými druhy protéz nebo třeba s kardiostimulátory. To proto, že neumíme propojit živou lidskou tkáň s elektronickým zařízením – že neumíme přímo spojit nervy a elektroniku.

Místo toho si musíme vypomáhat snímači elektrického proudu a napětí, abychom dokázali převzít povel z nervových vláken a předat jej protéze. Alexandr Noy z Lawrence Livermore National Laboratory vede tým vědců, kteří se již delší dobu zabývají přímým napojením živých buněk na tranzistory vyrobené z uhlíkových nanotrubiček (CNT).

V článku publikovaném v posledním čísle magazínu Nano Letters popisují zařízení, které mění chemickou energii nervového vzruchu na elektrický proud v tranzistoru. Je to díky působení adenosin trifosfátu (ATP) na vrstvu lipidů, kterými obalily nanotrubičku z uhlíku. Lipidy jsou podobné těm, které tvoří membrány u buněk. Pokud je tato struktura vystavena působení ATP, jeden z proteinů zafunguje jako iontová pumpa.

To je naprosto klíčové, protože pošle tři atomy sodíku jedním směrem skrze mebránu a dva atomy draslíku opačným směrem. Tím změní vodivost nanotrubičky a dojde k přenosu signálu. Ke kyborgům ze sci-fi je ještě daleko, ale každá dlouhá cesta začíná prvním krokem.

Zdroje:
http://pubs.acs.org/…21/nl100499x
https://publicaffairs.llnl.gov/…9-08-02.html

Nejčtenější