Elektrobakterie produkující metan

Martin Tůma  |  Věda

Pravděpodobně neuplyne týden, aby v něm nedošlo k objevu na poli alternativních zdrojů energie. Řada vědeckých týmů se nyní soustředí na výzkum, který by pomohl odstranit Achillovu patu těchto technologií, kterou je jak nízká rentabilita tak i obtížná regulace výkonu jak u slunečních, tak u větrných elektráren. Zatímco některé výzkumy se zaměřují na optimalizaci přenosové sítě, jiné se snaží vyrobenou energii uskladnit k jejímu pozdějšímu použití.

bakterie

Možným průlomem v oblasti uskladňování energie je objev týmu Bruce Logana z Pensylvánské státní univerzity. Vědcům se podařilo přesvědčit bakterie, aby se živily elektrickým proudem a tuto energii použily na přeměnu kysličníku uhličitého na metan. Toto exotické chování u bakterií byly doposud jenom předpovídané a nikomu se nepovedlo potvrdit jej v praxi. Bakteriální mix ve kterém dominuje Methanobacterium palustre, namíchaný Loganovým týmem je tak prvním úspěšným pokusem v této oblasti.

Účinnost celého procesu se v laboratorních podmínkám pohybuje kolem 80%, což je dobrým příslibem do budoucna, protože metan na rozdíl od vodíku se mnohem lépe skladuje a přepravuje, i jeho spalování je méně technologicky náročné než u vodíku. Pokud se to povede dotáhnout do praxe, mohlo by to znamenat přesun farem větrníků z naší krajiny na volné moře, kde mohou na plovoucích plošinách lépe zachytávat větrnou energii a tu konvertovat do zásob metanu a nehyzdit přitom krajinu.

Nejčtenější