Egyptskou pevnost chránili krokodýli

Jaroslav Petr  |  Historie

Egyptští archeologové poprvé představili veřejnosti nálezy z města Tharu, jež leželo na východní hranici říše v Sinajské poušti. Město zabíralo plochu kolem 12 hektarů. Egypťané jej postavili před více než 3000 roků na tzv. Hórově cestě, která spojovala Egypt s Palestinou.

Thara představoval vstupní místo po obchodní karavany z východu a zároveň to byla významná bašta egyptské vojenské moci, která střežila hranice říše. Jako první zbudoval opevněné město Tharu faraón Tuthmose II, která vládl v letech 1492 až 1479 př.n.l. Za vlády faraóna Sethiho (1294–1279 př.n.l.) bylo město zbudováno znova na ruinách pevnosti z doby Tuthmosovy vlády.

Pevnost fungovala ještě v dobách, kdy se Egypt ocitl pod nadvládou Říma. Díky dvojitých hradbám doplněným o mohutné věže byla Thara ve své době prakticky nedobytná. Součástí opevnění byly i bažinné příkopy, v nichž žili krokodýli.

Nejčtenější