Kakao za tyrkysy

Jaroslav Petr  |  Historie

Mezinárodní obchod s kakaem kvetl už v 9. století n.l. Indiáni Pueblo za ně platili středoamerickým indiánům tyrkysem.

Vyprahlé pustiny amerického jihozápadu obývali mezi 8. a 12. stoletím n.l. indiáni budující na skalních výspách rozsáhlé kamenné stavby, tzv. puebla. V kaňonu Chaco vyrostl velký stavební komplex zvaný Pueblo Bonito.

Kakaové hody v Pueblo Bonito

Obyvatelé Puebla Bonito si pochutnávali na kakaových nápojích. Jasně to prokázaly chemické analýzy několika keramických pohárů nalezených při vykopávkách v této stavbě. V době, kdy si Pueblané zavdávali kakaa, se kakaovník pěstoval jen v tropické Střední Americe. Jak k němu přišli obyvatelé kaňonu Chaco? Odpověď na tuto otázku přináší studie publikovaná ve vědeckém časopise Journal of Archeological Science.

Pueblo Bonito sloužilo jako obchodní centrum pro výměnu zboží mezi Pueblany a zástupci mezoamerických kultur. Tyto vazby zřejmě přetrvaly až do 14. století. Pueblané nabízeli výměnou za kakaové boby drahokamy, které těžili na území dnešního Nového Mexika. Nejvíce ceněné byly zřejmě novomexické tyrkysy.

Pueblo Bonito
Pueblo Bonito

Vzácné doklady o obchodu mezi Pueblany a lidmi ze Střední Ameriky byly nalezeny již dříve. Jednalo se například o peří papoušků nebo o měděné šperky vyráběné na území dnešního Mexika. Tyrkysy se podařilo najít v ruinách mayského města Chichen Itza. Nejbližší naleziště tohoto nerostu se nachází až v Novém Mexiku.

Kakao jako lidový nápoj?

Vědci prověřili stěny více než sedmdesáti keramických nádob. Důkladně vypláchli jejich stěny vodou a v té pak pátrali po sloučenině zvané teobromin. Ta je typická pro kakaové boby. Plné dvě třetiny nádob vykázaly přítomnost teobrominu. To znamená, že se z nich pily nápoje obsahující kakao.

Kupodivu byly stopy po kakau odhaleny i ve zcela běžné keramice, jakou používali prostí lidé. Kakao tedy nebylo u Pueblanů z kaňonu Chaco výsadou privilegovaných, mocných a majetných. Šlo o nápoj vpravdě „lidový“. Podle některých odborníků nepili obyčejní Pueblané kakao denně. Spíše jim bylo dovoleno navštěvovat hromadné slavnosti a hostiny, kde se kakao podávalo. Lidé si tam s sebou nosili své vlastní nádoby a ty tak měly možnost „nasáknout“ teobrominem.

Nejčtenější