Dvojí osídlení Ameriky

Jaroslav Petr  |  Historie

Genetické analýzy původních obyvatel Ameriky dokládají, že k osídlení Nového světa z Asie došlo v jedné velké vlně. Kosterní nálezy z Ameriky ale svědčí o dvou zcela odlišných kolonizačních vlnách.

Vědci porovnali lebky lidí, kteří před 11 000 roků jako jedni z prvních osídlili Ameriku, s lebkami indiánů z předkolumbovských dob starými asi 1000 let. Všechny lebky vědci srovnali s lebkami lidí, kteří žili a žijí na východu Asie. Závěry tohoto výzkumu jsou celkem jednoznačné.

První obyvatelé Nového světa měli zcela jiný tvar lebky než indiáni žijící na tomto kontinentu před příchodem Evropanů. To svědčí o nejméně dvou různých osídlovacích vlnách. Bohužel, výsledky tohoto výzkumu nelze prověřit analýzami DNA, protože kosti z počátků osídlení Ameriky jsou velmi špatně zachovalé a zub času v nich DNA nenávratně zničil.

Nejčtenější