Drak řídil starořecké oslavy

Jaroslav Petr  |  Historie
Panathénajský stadion

Správný čas pro zahájení velkolepého sportovního klání v antických Athénách určovala kulminace souhvězdí Draka na letní noční obloze.

Panathénaje patřily k významným svátkům antického Řecka. Konala se při nich klání nejen na poli sportovním, ale i kulturním. Sportovní soutěže probíhaly na Panathenajském stadionu, jenž je také někdy označován jako Kallimarmaro, což znamená „krásný mramorový“. Stadion byl díky novodobým řeckým mecenášům zrekonstruován v sedmdesátých letech 19. století a následně prošel dalšími rekonstrukcemi při příležitosti konání novodobých olympijských her.

Zmatky v kalendářích

Vždy třetí rok po konání olympijských her pořádaly antické Athény hry označované jako Velké Panathénaje, které trvaly devět dní. Ve zbývajících rocích se konaly poněkud skromnější, dvoudenní Malé Panathénaje.

Určení přesného termínu konání Panathénají bylo důležité a zároveň i komplikované. Každé město mělo svůj vlastní kalendář a nebylo proto jednoduché zajistit, aby se lidé z blízka i daleka na Panathénajích sešli. Zároveň však nebylo množné, aby se účastníci her v Athénách slézali jako přísloveční švábi na pivo. Termín Panathénají připadal na svátek narození bohyně Athény. Ten se slavil v různých termínech – od konce července do poloviny srpna.

Profesorka Efrosyni Boutsikasová z University of Kent je přesvědčena, že přesný termín konání her kontrolovatelný z kteréhokoli místa Řecka se určoval podle konstelace souhvězdí na noční obloze. Konkrétně podle polohy souhvězdí Draka.

Ve studii zveřejněné ve vědeckém časopise American Journal of Archeology modelovala Boutsikasová noční oblohu nad Athénami v době před 2 500 roky, kdy bylo město na svém vrcholu a slavilo Panathénaje s plnou parádou. Termín zahájení her se kryl se dnem, kdy souhvězdí Draka vystoupalo nejvýš nad obzor.

Jak se dostal Drak na oblohu

Souhvězdí Draka zřejmě nebylo vybráno pro určení počátku svátků věnovaných Athéně náhodou. Podle starořeckých bájí stála bohyně u zrodu souhvězdí. Při povstání Titánů proti bohům na Olympu došlo i ke střetu povstalců s bohyní Athénou. Titáni vypustili na bohyni draka. Athéna počkala na okamžik, kdy se drak svinul do klubíčka a pak ho chytila a mrštila jím proti obloze. Hodila jej takovou silou, že drak už na věky zůstal na nebeské klenbě a nedokázal se vrátit zpět na zem. Na nebi je vidět jako souhvězdí táhnoucí se přes značnou část noční oblohy.

Souhvězdí Draka

Staří Řekové vnímali pohyb souhvězdí po obloze jako pohyb bájného draka. Když mýtická obluda vystoupala nejvýš, bylo zapotřebí zahájit svátky k poctě jeho přemožitelky.

Nejčtenější