Daňci nelžou

Jaroslav Petr  |  Příroda

Samci daňků se v období říje pouštějí do zápasů nejen lopatami svého paroží. Vzájemně soupeří i hlasem. Britští a švýcarští zoologové zaznamenávali volání daňků během říje i výsledky jejich zápasů. Následně zjišťovali, kolik který samec získal samic a kolik s nimi zplodil potomků.

Ukázalo se, že volání každého samce je každý rok jiné a odráží velmi přesně jeho postavení, fyzickou zdatnost a plodnost. Stačí, aby se samec ozval a je to jako kdyby vyložil karty na stůl. Fixlovat daňci neumějí. Když samec slábne, projeví se to i na jeho volání. Nedokáže siláckým hlasovým projevem maskovat úbytek sil.

Vědci byli přesvědčeni, že si samci drží po celý život zhruba stejný způsob volání. To se ukázalo jako omyl. Ten však měl celkem logickou příčinu. Výrazné změny odrážející věrně samcovy kvality byly patrné teprve když zoologové sledovali každého samce od narození až do dospělosti. Dlouhodobá sledování jednotlivých zvířat trvající několik let se provádějí jen zcela výjimečně.

„Jsme přesvědčeni, že daňci nejsou výjimka a že podobně se mění hlasový projev samců i u dalších velkých savců,“ řekl člen výzkumného týmu Alan McElligott.

Nejčtenější