Další šance pro pana Moora

M. Tůma  |  Věda
Další šance pro pana Moora

Moorův zákon říká, že počet tranzistorů na čipu se zdvojnásobí každých 18 měsíců, plus mínus pár týdnů. Pokud to má platit i nadále, je potřeba přijít s něčím přelomovým, jako jsou například tranzistory z křemíkových nanovláken. Současná technologie totiž už naráží na materiálová omezení, které vylučují další zmenšování použitých prvků, protože nynější tranzistory jsou vytvářeny jako plošky v jednotlivých vrstvách čipu. Oproti tomu tranzistory z nanovláken mohou být menší, protože jsou do struktury čipu ukotveny „na výšku“.

Samotný tranzistor tvoří křemíková nanotrubička, s tenkou vrstvou germania pod kloboučkem ze slitiny zlata a hliníku, výsledná struktura tak připomíná zápalku. Výsledkem je heterostrukturální obvod, jak to nazvali výzkumníci z IMB a Univerzity Purdue a UCLA, kteří jsou autoři tohoto objevu. To proto, že se čip skládá z různých druhů polovodičů s velmi přesně definovaným rozhraním. Základem pro výrobu je nanokapička slitiny zlata a hliníku, na niž je ve vakuové komoře vypěstováno křemíkové vlákno a to je opět ukončeno kapičkou slitiny. Při chladnutí je nanášeno germanium, které se vsákne mezi křemík a slitinu a zkompletuje tak strukturu tranzistoru.

Nejčtenější