Čmeláky ohrožují příbuzenské sňatky

Jaroslav Petr  |  Příroda

Příbuzenské sňatky nemají fatální následky jen pro lidi, ale také pro čmeláky mechové (Bombus muscorum) žijící na skotských Hebridách.

Ilustrační foto

Tamější populace se stala v důsledku páření příbuzných jedinců geneticky „jednobarevnou“ a to se začíná projevovat na její životaschopnosti. Čmeláci z Hebrid jsou zvýšeně náchylní ke střevním parazitům. Vyskytuje se mezi nimi také stále více neplodných samců.

O neradostné situaci čmeláků mechových referovala na konferenci pořádané Britskou ekologickou společností Penelope Whitehornová z University of Sterling. Podle Whitehornové naznačuje úpadek čmeláků na Hebridách hrozbu, která visí nad těmito důležitými opylovači i na Britských ostrovech a na evropském kontinentu.

Lidskou činností se životní prostor čmeláků stále zmenšuje a „drobí se“. I na pevnině tak vznikají malé „ostrůvky“, kde se čmeláci páří mezi sebou. Jejich genetická pestrost se pomalu ale jistě vytrácí a nad čmeláky se vznáší Damoklův meč degenerace.

Stránky Britské ekologické společnosti můžete navštívit zde.

Foto: fotobanka Shutterstock

Nejčtenější