Čmáráním si trénujete paměť

|  
čmárání

Čmáráte si na papír například během telefonního hovoru? Pomůže vám to zapamatovat si důležité detaily, které vám sděluje volající, tvrdí britští vědci. Tento poznatek je přitom v rozporu s obecným vnímáním, že čmárání je aktivita, kterou člověk vykonává, když se nesoustředí. Vědci z Cambridge dali čtyřiceti účastníkům experimentu za úkol poslouchat dvouapůlminutovou nahrávku, v níž zaznělo několik jmen a míst.

Dvaceti z nich vědci řekli, aby si u poslechu čmárali na papír různé tvary, ovšem nesoustředili se na přesnost malování. Nikdo z nich nevěděl, že se jedná o test paměti. Po skončení nahrávky byli požádáni, aby zapsali jména osmi lidí, kteří se v nahrávce domlouvali, že půjdou na party. Čmárající si vzpomněli v průměru na 7,5 jména lidí v porovnání s 5,8 jména nečmárajících.

Nejčtenější