Čip s memristory

J. PETR  |  Věda
Čip s memristory

Před rokem a půl ohlásila firma Hewlett-Packard úspěch při vývoji memristoru. Nyní se týmu HP podařilo vyrobit čip s těmito „chybějícími články elektroniky“. Jsme tak zase o krok blíž elektronice, která bude fungovat podobně jako lidský mozek. Memristor může nahradit 7 až 12 tranzistorů. Vývojový tým HP pod vedením Stana Williamse dokázal umístit na čip vyrobený technologií CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor) 10 000 memristorů.

Hlavní překážkou při tvorbě memristorového čipu byly povrchové nerovnosti. Pro memristory začínaly nepřekonatelné překážky už ve chvíli, kdy z čipu ční „hrboly“ vyšší než 0,0001 mm. Memristorový obvod se skládá ze sítě 100 krát 100 „vodičů“. V místě, kde se „vodiče“ kříží, je mezi ně vložen memristor tvořený dvěma vrstvami oxidu titaničitého (TiO2). Jedna z vrstev má narušenou krystalovou mřížku a chybí v ní některé atomy kyslíku. Při průchodu elektrického proudu přeskočí „díry“ v krystalové mřížce na druhou vrstvu. „Zacelená“ a „děravá“ vrstva mají rozdílný elektrický odpor.

Memristor mění odpor v závislosti na pocházejícím proudu podobně jako rezistor, ale na rozdíl od něj si „pamatuje“ proud, který jim procházel naposledy. Memristory dovolí vyšší zahuštění prvků na čipech bez požadavku na další miniaturizaci prvků. Samy memristory už vstoupily svými rozměry do nanosvěta. „Podobnost mezi memristorovými obvody a chováním některých jednoduchých organismů naznačuje, že nové typy obvodů otevřou cestu k neuromorfním počítačům, které se budou schopny učit,“ předvídá Williams. Zatím však memristorům chybí pro naplnění podobných vizí dostatečná rychlost.

Nejčtenější