ChemBots Morph

M. Tůma  |  Počítače
ChemBots Morph

Moderní voják neriskuje svůj život, místo něj riskují roboti. Ti se ale nedostanou všude. Zatím. DARPA financuje od roku 2008 nový projekt robotu schopných změnit svůj tvar a protáhnout se i velmi úzkou škvírou. Společnost iRobot, známá svými dodávkami široké škály robotů pro americkou armádu představila v prosinci loňského roku koncept robota, vyrobeného z materiálu z proměnnou hustotou. Jedná se o speciální aerogel, tedy o směs pevných částeček a vzduchu, jehož hustotu je možno měnit elektrickým napětím a tak i měnit tvar a vlastně i skupenství robota.

Zařízení tak dokáže doslova protéct úzkou štěrbinou a potom se opět zformovat do potřebného tvaru. Pohyb je zajištěn změnou tvaru, a i když první prototyp prozatím nezvládne více než toporné kutálení, tak to jsou pouze dětské krůčky této technologie. Video, které DARPA uvolnila na internet, prezentuje výsledky z roku 2008, tedy krátce po zahájení programu. Protože se jedná o výzkum prováděný na zakázku armády lze o aktuálním stavu tohoto programu pouze spekulovat, a tak je možné, že se dočkáme zařízení podobného slavným Spyvoukům z filmu Minority report dříve než se nadějeme.

Nejčtenější