Casanovova nukleární magnetická rezonance

Martin Tůma  |  Věda

Nukleární magnetická rezonance (NMR) využívá toho, že jádra atomů reagují s magnetickým polem k výzkumu struktury a složení látek. Aby bylo možno tuto interakci změřit, je potřeba velmi silného magnetu s rovnoměrně rozprostřeným (homogenním) magnetickým polem.

Tuto metodu hojně využívá současná biologie, protože dokáže zmapovat nejenom molekulární složení, ale i prostorovou strukturu proteinů. Dr. Federico Casanova (o případném příbuzenství se slavným svůdcem není nic známo) a jeho tým z Ústavu pro makromolekulární chemii RWTH na univerzitě v Cáchách, dokázali vyrobit NMR zařízení o velikosti většího monočlánku.

Magneticke pole

Současné NMR zařízení mají spíše velikost několika místností a používají supravodivý magnet, který dokáže generovat magnetické pole o velikosti až 7 Tesla. Magnet Casanovova zařízení sice dokáže poskytovat pole jenom asi 0,7 Tesla, ale toto magnetické pole je extrémně homogenní.

Magnet je zkonstruovaný ze slitiny samaria a kobaltu. Celé zařízení je velmi pečlivě na počítači nasimulovanou a v praxi vyladěnou aplikací Halbachova pole magnetů. Vědci doufají, že dalším krokem bude konstrukce zařízení, která bude generovat magnetické pole až o velikosti 2 Tesla.

Podle odborníků, kteří dělali posudky a oponenturu tohoto článku před publikováním, je již tato verze dostatečně vhodná pro komerční využití a oni sami by si ji rádi koupili. Uvedení tohoto zařízení na trh by velmi prudce snížilo ceny výzkumu pomocí NMR a tak by jej zpřístupnilo široké škále dalších aplikací.

Zdroje:
http://www3.interscience.wiley.com/…775/abstract?…
http://en.wikipedia.org/…albach_array
 http://cs.wikipedia.org/wiki/NMR

Nejčtenější