Byl nalezen hrob Filipa II. Makedonského?

Jaroslav Petr  |  Historie

V roce 1977 byl při vykopávkách v severořecké Vergině objeven hrob velmože ze 4. století před naším letopočtem. V hrobce, která se skrývala pod velkou mohylou, byly nalezeny zbytky vzácných zbraní, bronzové ozdoby, stříbrné nádoby a zlaté šperky.

Spolu s nimi byly v pohřebních komorách uloženy dvě zlaté urny obsahující lidské ostatky. Ve větší urně ležely napůl spálené kosti muže. V menší urně byla pochována žena. Vědci došli k závěru, že nalezli hrob bratra slavného Alexandra Makedonského a jeho manželky.

Vergina

Filip III. Arhidaios byl slabomyslný a jeho matka nebyla královské krve. Nepředstavoval proto pro nevlastního bratra Alexandra Makedonského seriózního konkurenta v následnictví trůnu po jejich společném otci Filipovi II. Makedonském. Na makedonský trůn se Arhidaios dostal až po Alexandrově smrti v roce 323 př.n.l. Byl jen loutkou, kterou ze zákulisí královského dvora ovládali jiní. „Vládl“ tak pět let, než ho nechala zavraždit Alexandrova matka Olympias.

Britští archeologové a antropologové nyní prozkoumali ostatky ze zlatých uren a vznesli závažné námitky proti tomu, že ve verginském hrobu leží Arhidaios a jeho žena Eurydika. Dobové zprávy uvádějí, že Arhidaios byl zavražděn na podzim roku 317 př.n.l. a následně byl pohřben bez kremace. Až s odstupem několika měsíců bylo jeho tělo vyzvednuto z hrobu, spáleno a ostatky převezeny k pohřbu do Verginy.

Britští vědci vedení Jonathanem Musgravem však poukazují na fakt, že se poblíž verginské hrobky našly zbytky pohřební hranice. Analýzou zbytků kostí z verginské hrobky zjistili, že na oheň bylo položeno rozkladem nenarušené tělo. Podle Britů nehrají ani další okolnosti pohřbu.

Filip III. nebo II.?

Arhidaiova manželka Eurydyka zemřela, když jí táhlo na třicítku. Měla být uložena do manželova hrobu společně se svou matkou Kynnou. V hrobce se ale našly ve zlaté urně ostatky jediné ženy a ty patří dívce ve věku nejvýše 19 roků. Mužské ostatky nesou stopy po zranění, která Arhidaios neutrpěl. Na lebce je patrná zhojená zlomenina lícní kosti a pravá část horní čelisti je v důsledku zhojeného zranění výrazně zdeformovaná.

Mince s portrétem Filipa II. Makedonského

„Arhidaios ve verginské hrobce neleží,“ tvrdí Musgrave ve studii, kterou zveřejnil vědecký časopis International Journal of Medical Sciences. A kdo tu tedy byl pochován? Musgrave je v závěrech velmi opatrný, ale naznačuje, že hrobka mohla patřit mnohem významnějšímu muži.

Král Filip II. Makedonský utrpěl v roce 354 př. n.l. při dobývání Methone zranění hlavy, po kterém oslepl na pravé oko. Zranění patrná na lebce z hrobky ve Vergině odpovídají právě takovému úrazu. Není pochyb o tom, že celá řada historiků i tuhle velmi opatrnou Musgraveovu argumentaci velmi ostře odmítne.

Dlouho se traduje, že Filip II. Makedonský byl pohřben poblíž velkolepé verginské hrobky v mnohem prostším hrobu, který však byl ještě ve starověku vyloupen a nenávratně zničen. Teorie o tom, že hrobka ve Vergině patří Filipovi II. Makedonskému přesto získala pevnější půdu pod nohama.

Foto: fotobanka Shutterstock a Wikipedia.org

Nejčtenější